Till toppen

Test

Värdeskapande genom kvalitet

CoreChange Test & Development, är som vi låter, specialister på kvalitetssäkring samt system- & applikationsutveckling.

Med vår breda och djupa kompetens inom test & utveckling hjälper vi företag och organisationer att stärka konkurrenskraften för sina produkter och tjänster. I uppdragen tar vi ansvar för att uppsatta kvalitetsmått nås och vi känner oss hemma i utvecklingen av era digitala kanaler där kundupplevelsen är högt prioriterad.

Våra specialister inom testområdet är samtliga seniora testkonsulter/coacher med mångårig erfarenhet inom sina specialistområden, alla är certifierade inom bland annat ISTQB/ISEB.

Kontakta oss!

Mårten Henriksson

marten.henriksson@corechange.se

+46 703 794 979

Test av lösningar inom SAP

Som experter på SAP hjälper vi dig att säkerställa att en av dina absolut mest affärskritiska applikationer fungerar felfritt.

Våra experter hjälper dig med flertalet utmaningar:

  • Komplexa kundprocesser som involverar SAP såväl som ej SAP-applikationer
  • Projektinföranden med ny funktionalitet
  • Release tester – säkerställa nyheter samt befintliga lösningar
  • Introducera/optimera kvalitetsprocessen för att möta ökad förändringstakt på grund av olika regulatoriska krav

Testledning och Testcoacher

I organisationer och företag som har en hög förändringstakt behöver man hjälp med att kvalitetssäkra sina lösningar och leveranser.

Våra testledare hjälper dig att i ett tidigt skede lägga strategi, plan och genomförande för att hitta rätt kvalitetsnivå.

Flertalet organisationer är inne i en förändring mot ett mer agilt och snabbrörligt och i förlängningen ett kontinuerligt arbetssätt. Detta påverkar synen och arbetssätten att jobba med kvalitet och test. En testcoach använder sig av ett coachande ledarskap. Detta innebär att inspirera och motivera teamen att gemensamt ta ansvar för produktens kvalitet.

Inom utvecklingsområdet hjälper vi våra kunder med sin digitala transformation från att utveckla webapplikationer, appar samt e-handelslösningar till att säkerställa att informationsflöden fungerar smärtfritt från datalager eller molntjänster ända ut till slutanvändare. Våra konsulter är alla vana att jobba i agila miljöer där DevOps och eller CI/CD är välbekanta områden med inriktning på frontend och eller backend utveckling.

Specialister på testautomatisering

Ett av våra specialistområden är effektivisering genom testautomatisering

Våra specialister på testautomatisering har arbetat i många olika typer av projekt, med olika processer, metoder, verktyg och ramverk. Vi är inte beroende av vissa språk eller verktyg, utan anpassar lösningar efter miljö, situation och behov.

Device & Mobiltester

Vi säkerställer att era lösningar är optimerade för samtliga devices

Vi kan erbjuda metoder och strategier samt genomförande för era device & mobila tester. Vi säkerställer att det förväntade affärsvärdet levereras via era mobila lösningarna. Med egna specialister och partners erbjuder vi den lösning som är rätt anpassad för era behov.

Kontakta oss!

Mårten Henriksson

marten.henriksson@corechange.se

+46 703 794 979