Till toppen

Management Consulting

Vi är moderna managementkonsulter med verksamhetens förändring i fokus

M

ed en stark grund i traditionella metoder i kombination med de stora värden som digitalisering och agila arbetssätt skapar hjälper vi våra kunder, i både privat och offentlig sektor, att driva förändring – från identifiering och design till realisering och effekthemtagning.

Med vår grund som managementkonsulter tillsammans med vår kunskap om nya metoder och digitala verktyg finner vi innovativa lösningar för att våra kunder ska nå ökad inre effektivitet med högre fokus på konkurrenskraft och hållbar lönsamhet.

 

Kontakta oss gärna för en dialog om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Stockholm

Johanna Beckman Persson

johanna.beckmanpersson@corechange.se

+46 725 387 444

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

Strategic Evaluation

Strategiska inriktningar och handlingsplaner som stödjer verksamhetens övergripande mål

En allt mer snabbrörlig marknad kräver regelbundna strategiöversyner för att företagets marknadsposition ska kunna bibehållas och förstärkas. Att i nästa steg bryta ner strategin och att ta linjebeslut som stödjer strategin är kritiskt för att nå framgång. Vi kombinerar våra erfarenheter och kunskaper med våra kunders insikter och hjälper dem att navigera, konkludera och sätta vägen framåt utifrån sina strategier.

 

Vi hjälper bl.a. våra kunder med att:

 • Formulera och se över strategiska målsättningar och förstå verksamhetsnära effekter av strategiska inriktningar för att skapa rätt förutsättningar att kunna ta väl underbyggda beslut som stödjer verksamhetens övergripande mål.
 • Bryta ner strategin till handlingsplaner och sammanställa en roadmap som grund för ett framgångsrikt strategigenomförande, och som också ger möjligheten att prioritera och planera verksamhetens resurser inför utförandet.
 • Bistå med kunskap och insikt i hur olika digitala verktyg kan stödja den strategiska utvecklingen.
Stockholm

Johanna Beckman Persson

johanna.beckmanpersson@corechange.se

+46 725 387 444

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

Performance analysis

Stärkt konkurrenskraft och förbättrad marknadsposition genom innovativa och genomförbara lösningar

Många företag strävar idag efter att stärka sin position på marknaden och nå konkurrensfördelar genom att nyttja sina befintliga tillgångar och organisation bättre. Genom såväl kvantitativ som kvalitativ analys av verksamheten formulerar vi innovativa och genomförbara lösningar som skapar förutsättningar att få ut det mesta av verksamheten, med ofta både ökad effektivitet och lönsamhet samt sänkta kostnader som resultat.

Vi hjälper bl.a. våra kunder med att:

 • Baserat på noggranna analyser erhålla en tydlig bild över förbättringsmöjligheterna och dess effekter, kvantitativa som kvalitativa, samt förutsättningarna för att nå dit.
 • Ta fram väl underbyggda beslutsunderlag och business case, design och roadmap för implementering för att uppnå föreslagna förbättringsåtgärder.
 • Förbereda verksamheten på förändringen.
Stockholm

Johanna Beckman Persson

johanna.beckmanpersson@corechange.se

+46 725 387 444

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

Transformation Management

Beprövade metoder i kombination med nya arbetssätt och digitala verktyg för att nå tillväxt genom transformation

Att leda och driva verksamhetstransformationer är både utmanande, komplicerat och kräver ofta betydande investeringar samtidigt som det är allt annat än en säker framgång. Tillsammans med våra kunder genomför vi verksamhetsförbättringar med en kombination av beprövade metoder och nya arbetssätt samt digitala verktyg. Genom att bygga en bättre förmåga hos organisationen ges möjligheten att dra nytta av tillväxt genom transformation.

Vi hjälper bl.a. våra kunder med att:

 • Driva transformation av delar, eller hela, verksamheten för att uppnå satta effektmål. Vi bidrar med den kunskap och de metodiker som krävs för ett framgångsrikt genomförande.
 • Genom god förändringsledning etablera en organisation som är tränad i, och har anammat, nya arbetssätt i linje med transformationen och som är redo att ta över förvaltning av nya processer och lösningar.
Stockholm

Johanna Beckman Persson

johanna.beckmanpersson@corechange.se

+46 725 387 444

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

Digital Excellence

Digitala lösningar för att reformera verksamheten, skapa nya möjligheter och stärka konkurrenskraften

Idag finns många digital verktyg för att reformera verksamheten. Med allt större framsteg inom digitalisering utmanas de traditionella verksamhetsmodellerna, och det ställs stora krav på att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna för att kunna bibehålla och stärka sin position på marknaden. Vi har kunskapen om hur dessa möjligheter bör tas tillvara och vi driver den digitala förändringen i verksamheten, både vad gäller arbetssätt och kultur.

Vi hjälper bl.a. våra kunder med att:

 • Få en ökad förståelse för vad de digitala verktyg som finns på marknaden samt att ta fram beslutsunderlag för investeringar som innefattar en tydlig bild av verksamhetseffekten.
 • Genomföra kravställning, utvärdering och upphandling samt sammanställa en roadmap för ett framgångsrikt införande.
 • Driva digital transformation för att skapa en effektivare verksamhet som adapterar nya arbetssätt med stöd av digitala verktyg.

Projekt

Global IT Infrastruktur & Processer

Global Organisation

Industri 4.0

GDPR – kommunalt bolag

Offentlig sektor – verksamhetsplanering

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprogram

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprojekt

Digital Transformation – Genomlysning och benchmark av IT-verksamhet

Digital Transformation – Snabbare affärer med integrerad kundinformation

Digital Transformation – Utveckling av e-handel för ny affärsmodell

Digital Transformation – Helintegrerade leverantörer för ökad affärsnytta

Digital Transformation – Från projektorganisation till agila produktteam

Due diligence projekt av IT verksamheter inom primärvården- en komplex affär

Molnlösningar och inköpssystem!

CoreChange blir partner med Litium

Stockholm

Johanna Beckman Persson

johanna.beckmanpersson@corechange.se

+46 725 387 444

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046