Till toppen

Innovation

Innovation

Det innebär att vi tillsammans jobbar med innovation i olika sammanhang;

Innovation är något för alla. Traditionellt sätt så har Innovation endast legat under utvecklingsenheten eller R&D, men så är inte fallet idag. Innovation sker i olika sammanhang.

  • Processer och arbetssätt, Hitta nya sätt att arbeta effektivare här hjälper vi bland annat till med Agil transformation eller automatisering av dagliga processer.
  • Tjänst och produkt utveckling, är kanske de man främst tänker är kopplat till innovation. Typiska radikala exempel är el-bilen så som Tesla och e-handel så som Alibaba och Amazon. Inom detta område jobbar vi med tvärfunktionella team och med ett kunddrivet arbetssätt definierar vi beteenden och behov för att utveckla träffsäkra lösningar som skapar värde.
  • Verksamheten, Inom detta område tar vi hänsyn till ett större perspektiv och försöker hitta nya sätt att skapa värde genom nya affärsmodeller och strategier.

Innovation är för alla, och sker i många olika sammanhang. Det är en Attityd och en förmåga som ska genomsyra hela organisationen.

Kontakta oss!

Sofia Altås

sofia.altas@corechange.se
+46 72 740 60 20

Kontakta oss!

Marie Almlöf

marie.almlof@corechange.se
+46 72 450 50 51

Projekt

Innovation – automotive  

Innovation – offentlig sektor  

CoreChange blir partner med Litium

Kontakta oss!

Sofia Altås

sofia.altas@corechange.se
+46 72 740 60 20

Kontakta oss!

Marie Almlöf

marie.almlof@corechange.se
+46 72 450 50 51