Till toppen

Informationssäkerhet & Integritet

Vi hjälper er att avgöra vilken information ni bör skydda och hur ni gör det mest effektivt.

Vad hanterar ni för information i eran organisation?
    Vilken information är ni mest rädda att förlora? Är det ny superhemlig innovation eller kanske personal- och kundakter?
    Var och hur förvarar ni informationen? Har ni full kontroll på de som hanterar er information, till exempel era IT leverantörer? Hur säkert är egentligen ”molnet”?
    Hur skyddar ni den information ni anser er behöva skydda?
    Vet ni vilka lagar/förordningar/riktlinjer just era organisationer måste förhålla er till?
    Vet era anställda hur de ska hantera information?
    Hur agerar ni när det visar sig att ni läcker information? Skulle ni överhuvudtaget veta om att ni läckte information?
    Behöver ni hjälp eller bara ett bollplank i dessa frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740

Informationssäkerhet

CoreChange gör er verksamhet säkrare. Information är en viktig tillgång som måste skyddas på rätt sätt. Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom att säkerställa att informationen är konfidentiell, riktig, tillgänglig och spårbar.

  • Konfidentiell – att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
  • Riktig – att informationen är korrekt, aktuell och fullständig
  • Tillgänglig – att informationen är åtkomlig och användbar av behörig inom önskad tid
  • Spårbar – att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt eller användare

Information har i olika grad krav på sig gällande de fyra aspekterna. Kraven kan kopplas till rättsliga krav eller kopplas till verksamhetens egna målsättningar. Dessutom har självklart kunder, företag och andra aktörer i vårt omvärldsbehov och förväntningar som ställer krav på verksamhetens informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är även definierad i svensk lagstiftning i t ex säkerhetsskyddslagen och MSB-författningar. Dessutom ställer dataskyddsförordningen (GDPR) höga krav på skydd av personuppgifter inom verksamheten.

Att skydda allt på samma sätt är varken realistiskt eller ekonomiskt försvarbart, därför är informationssäkerhetsarbete en riskbaserad process där verksamheten värderar och bedömer vilka skyddsvärden man har och hur man på bästa sätt skyddar informationen.

För att uppnå och bibehålla informationssäkerhet i verksamheten rekommenderas att verksamheten skapar ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på etablerade standard som ISO/IEC 27000-serien. LIS bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation.

Läs mer om CoreChanges säkerhetserbjudande

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740

Integritet (GDPR)

CoreChange guidar dig genom hela processen såsom vad dataskyddsförordningen (GDPR) innebär just för er verksamhet och vad ni behöver göra.

Dataskyddsförordningen påverkar alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som har trätt i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda, leverantörer eller kunder.

De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till fyra procent av moderbolagets globala omsättning.

Läs mer om CoreChanges GDPR-erbjudande

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740

Projekt

Global IT Infrastruktur & Processer

Global Organisation

Industri 4.0

GDPR – kommunalt bolag

Offentlig sektor – verksamhetsplanering

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprogram

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprojekt

Digital Transformation – Genomlysning och benchmark av IT-verksamhet

Digital Transformation – Snabbare affärer med integrerad kundinformation

Digital Transformation – Utveckling av e-handel för ny affärsmodell

Digital Transformation – Helintegrerade leverantörer för ökad affärsnytta

Digital Transformation – Från projektorganisation till agila produktteam

Due diligence projekt av IT verksamheter inom primärvården- en komplex affär

Molnlösningar och inköpssystem!

CoreChange blir partner med Litium

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740