Till toppen

E-Commerce

Helhetslösning för lönsam e-handel

Många företag som bedriver e-handel har svårt att få lönsamhet i den digitala affären. Vinstmarginalerna pressas hårt av omfattande returhantering, bristfälliga systemstöd, suboptimerade logistikflöden, kostsam digital marknadsföring och låg konverteringsgrad.

På CoreChange hjälper vi företag att nå bättre lönsamhet i e-handeln på både kort och lång sikt. Vi utvärderar och utvecklar alla centrala delar av företagets e-handel, väver samman marknadsföring och onlinehandeln med de fysiska flöden och systemstöd som behövs. Dessutom har vi stenkoll på vad som ökar intäkter och sänker kostnader.

Våra tjänster

Kopplat till kundresa, företagsresa och systemstöd erbjuder vi:

 • Strategikonsulting
  • E-handel, OMNI-handel
  • IT
  • Upphandling
 • Förändringledning
  • Projektledning
  • Change management
 • Verksamhetskonsulting
  • Organisation- och processutveckling
  • Interimsuppdrag e-commerce manager
  • Business analysts
 • IT-konsulting
  • IT Förändring: Krav, Test, Projektledning, Arkitektur
  • IT förvaltning: ITIL
  • Utveckling: Fullstack (backend och frontend)
 • Produkter
  • Easycom digital returhantering och OMNI lösningar
Kontakta oss!

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

Kundupplevelsen i fokus

Vi har valt att organisera oss utifrån kundperspektivet med kundupplevelsen i fokus.

Core Change har experter inom samtliga delprocesser i köpupplevelsen och dess kundinteraktioner. Därmed kan vi erbjuda tjänster för hela kundupplevelsen och tillhörande stödprocesser och system: strategi-consulting, change management, business consulting och IT management consulting.

Utöver dessa tjänster erbjuder vi experter inom fullstackutveckling.

Vi kan dessutom implementera specifika produkter som – genom AI/machine learning – kommer öka både kundupplevelse och lönsamhet. Läs mer nedan.

Våra e-handelskonsulter

Vi tror att variationen och sammansättningen av våra konsulter och kompetens ligger till grund för våra lyckade projekt och nöjda kunder.

Många av oss har en lång bakgrund av projektledning kombinerat med management eller IT management inom affärssystem och e-handel.

Andra konsulter är organisations-, system- och processexperter inom centrala företagsprocesser som finans, logistik, sälj, distribution, inköp, returhantering, lager, produktion, orderstyrning och varuförsörjning/inköp.

Vi har valt att bygga vidare på detta och fyller nu vårt team med branschens vassaste e-commerce managers, digitala marknadsförare, UX designers, OMNI/OPTI konsulter, online payments-konsulter och fullstackutvecklare.

Vi erbjuder fullstackutveckling, backend-utveckling och frontend-utveckling i flera programspråk. Våra utvecklare brinner för leveranskvalité. De har en mycket god förmåga att förstå bakomliggande affärsbehov och därmed kunna föreslå förbättringar.

Exempel på kompetens:

 • Backend: JAVA, C#, NodeJS, SQL, PHP, MQ, Assembler, Haskell. GIT
 • Frontend: javascript, Html, React, JSTL, CSS, Bootstrap, Foundation, Grid, Angular, SASS, JQuery, BEM, REST

Det gör att vi kan erbjuda en unik helhetslösning oavsett storlek och komplexitet på projektet.

Nämnde vi att våra konsulter även omvärldsbevakar och följer de senaste trenderna? Gör som Göteborgs Handelshögskola och Institutet för Chefsutveckling och tveka inte att höra av er för en föreläsning.

Strategi och organisation

Core Change hjälper er i strategiarbetet med att identifiera och formulera olika typer av strategier – digital strategi, e-handelsstrategi, OMNI/OPTI-strategi, marknadsföringsstrategi och IT-strategi.

Ett typiskt projekt för e-handelsstrategi sker i steg:

 • Analys och framtagande av övergripande vision, strategi och mål. Framtagande av risk/möjlighetsanalys, omvärldsanalys och preliminär affärskalkyl för er satsning.
 • Utredning och underlag för genomförandet. Inbegriper bland annat analys av organisationen, processer och befintligt IT stöd. Fördjupad affärskalkyl med förväntade kostnader för identifierade initiativ och förväntad intäktsökning.
 • Starta upp identifierade initiativ.

Vidare stöttar vi er gärna vid upphandling av nya system eller leverantörer och vid genomförandet.

Partners

Easycom

En smartare lösning för returhantering och OMNI channel

Vi kan genom vårt partnerskap med Easycom erbjuda marknadsledande lösningar för digital returhantering samt OMNI e-handel. Produkterna är enkla att integrera och kommer med grundregler och rapporter som bygger på ledande forskning.

I korthet kan vi erbjuda följande:

 • Digital returns
  Easycom Digital Returns är en ny generation av returlösning vilken kombinerar digital kundregistrering med intelligent beslutsmotor innehållande lönsamhetsalgoritmer och logistisk styrning. Det gör att systemet kan ta intelligenta beslut varje gång en kund gör en retur eller reklamation där hänsyn tas till kundens historik och värdet på produkten. Dessutom kan ni fånga in diversifierade orsaker till returen per produktgrupp utan att kunden upplever det som krångligt att välja.Undvik exempelvis att hantera reklamationer från betrodda kunder för lågkostnadsprodukter och/eller säkra att dina viktigaste kunder får en ersättningsprodukt omgående eller kanske ett presentkort. Beslutsmotorn ger möjlighet att automatiskt ge er kund det lilla extra som gör kundupplevelsen leder till merförsäljning och ökad kundnöjdhet istället för känslan av ett misslyckat köp. Med produkten följen också verktyg för er kundtjänst att fördela arbete och följa upp på varje retur.
 • Action Boards och Profitability Control Tower
  Då returen registreras digital ger det helt nya möjligheter att mäta kundlönsamhet och klassificera era kunder samt mäta produkt- och leverantörslönsamhet. Med produkten följer ett antal standardrapporter som bygger på den senaste forskningen vilket ingår i Action Boards.Dessutom går det att aktivera Control Tower vilket innebär att ni fångar in avvikelser i lönsamheten och returmönstret tidigt för produkter och kan genomföra proaktiva insatser. Exempelvis ändra beskrivning av produkten i er webbshop.
 • OMNI – Pick in store
  Styr din onlineorder till butiken närmast kunden. Möjliggör snabba leveranser och bättre utnyttjande av ert totala lagersaldo. Produkten kommer med komplett mjukvara för att hantera ordermassan i butik och integration mot transportörer som levererar till slutkunden.

 

Läs mer på https://easycom.com/

Projekt

CoreChange stöttar det svenska modeundret

Betalningslösning som en del av kundresan

Global ehandlare inom Retail Fashion

E-handel för ökad avtalstrohet

E-handelsstrategi – svenskt modeföretag

Förbättrad e-handelsanalys med Google Analytics och Google Tag Manager

Utveckling av system för hantering av prenumerationstjänster

Utveckling av applikation för telematik

How a User Experience (UX) Audit Can Boost The Performance Of An E-Commerce Website

Utveckling av point of sales (POS) applikation åt modeföretag

CoreChange blir partner med Litium