Till toppen

Tag er ur Corona-krisen med digitalisering och optimerade processer

Det har rörts om i grytan ordentligt på senare tid och nu kan vara ett bra läge att passa på att förändras. Ryggmärgsreflexen i kristider kan vara att rädda det som räddas kan och sedan återgå till gårdagens situation. Men då går man miste om en fantastisk möjlighet. Ur kris och kaos kan det födas fram en ny ordning. När det blåser kraftigt, gå inte i motvind, bygg väderkvarnar!

Vi har listat ett antal framgångsfaktorer som vi tror kan hjälpa er verksamhet ur krisen:

Rör sig er verksamhet långsammare t.ex. på grund av vikande försäljning eller permitteringar?
Ta vara på stiltjen och se den som en möjlighet att anpassa er och utvecklas! Att introducera organisatorisk förändring kan i normala tider vara svårt, som att byta motor på en bil medan den är igång. Uppgradera ert IT-landskap och er verksamhet nu så kan ni ge full gas när det släpper sen!

Upprätthåll er marknadsföring och försäljning genom digitala kanaler. Begränsningen av att kunna köpa varor och tjänster i fysiska butiker/face2face kommer påskynda nya, digitala köpbeteenden.

Satsa på automatiserade och optimerade processer. Lyckas ni med det kan er verksamhet att flyta på effektivt även om delar av er personal blir sjuk. Risken för att saker ramlar mellan stolarna sjunker med tydliga processer

Bygg system i molnet. Molnet ger medarbetarna access till system och information även hemifrån. Det är hög tid att överge ut-daterad on-premise legacy eller ännu värre; analog pappersinformation.

Stärk upp er IT-infrastruktur så att den har hög kapacitet. Låt inte er personal sitta och vänta på att dokument eller system laggar fram.

Inför gemensamma samarbetsverktyg för att underlätta samarbete på distans såsom Microsoft Teams, Slack, Lync, Zoom eller Skype for Business.

När många medarbetare jobbar hemifrån utsätter ni er för en större riskexponering, då krävs en högre medvetenhet gällande IT- och informationssäkerhet, t.ex. rörande att upptäcka och hantera incidenter.

Världens idag största bolag är teknikbolag som grundades hemma vid en dator i ett garage. De grundades av kunniga entreprenörer som hade vilja, lust och mod att satsa på ambitiösa idéer. Nu är inte läge att luta sig tillbaka och pausa all digitalisering, i så fall tänker man alldeles för kortsiktigt!

Glöm inte att: IT-utvecklingen sover aldrig!

Vi på CoreChange är taggade och redo att hjälpa er!

För mer information hör av er till Marie Almlöf!

marie.almlof@corechange.se