Till toppen

Så här hjälpte vi Newhouse att tredubbla sin försäljning

 Hej Magnus Ericsson – ekonomichef och IT ansvarig på Newhouse! Vad har hänt sedan CoreChange hjälpte er med er e-handelsstrategi?

Oj – en massa saker. Vi har:

  • Anställt en E-commerce Manager och börjat arbeta betydligt mer strukturerat med vår ehandel.
  • Vi har genomfört flera av de IT mässiga ”low hanging fruits” som identifierades i strategiarbetet
  • Vi har med hjälp av CoreChange tagit fram en IT Roadmap för vidare utveckling av vår e-handelslösning
  • Vi har inlett flera projekt enligt roadmappen som syftar till att öka försäljning

Ser ni några försäljningsresultat?

Absolut. Vi kan redan nu se att försäljning tredubblats men vi siktar högre.

Vad är nästa steg?

Vi följer den definierade roadmappen och jag vill inte avslöja allt som är på gång men inom kort kommer våra kunder välja på betydlig fler och bättre leveransalternativ.

Vi arbetar också med att automatisera våra e-handelsflöden som involverar flera system för att minska den manuella handpåläggningen i orderhanteringen och lagerprocesserna.

I takt med att försäljningen ökar kommer även vår e-handelsorganisation utökas.

Vi arbetar även med vår digitala marknadsföring på nya sätt.

Några lärdomar från resan hittills som du vill dela med dig av?

De ökade volymerna har inneburit en ännu större arbetsbelastning än vad vi förväntade oss, primärt för vår lager- och kundservicepersonal. Det i sin tur har lett till att vi periodvis haft utmaningar med kvalitén och tyvärr har vissa kunder få en dålig kundupplevelse – något vi jobbar stenhårt med att kontinuerligt förbättra. Så lärdomen är att förbereda sig ännu bättre för att säkra upp en god kundupplevelse även vid högre volymer.

Vi ser också hur viktigt det är att lyfta fram rätt produkter i vår marknadsföring samt att inte alla plagg är lämpade att sälja online.

Skulle du rekommendera CoreChange för andra företag som står inför en e-handelssatsning?

Absolut! Konsulterna från CoreChange har en gedigen kunskap om både mode, ehandel och IT samt förmågan att bryta ned våra mål till konkreta handlingsplaner. Vi rekommenderar absolut CoreChange.

Läs mer om vårt uppdrag på Newhouse