Till toppen

Robotar – De klipper redan din gräsmatta och dammsuger ditt golv

 

De kan också vara väldigt bra på att hjälpa dig att effektivisera ditt administrativa arbete!

Genom att ta hjälp av Robotic Process Automation (RPA), kan stora delar av administrativt och repetitivt arbete automatiseras. Därmed frigörs tid hos personalen, tid som kan användas till mer värdeskapande uppgifter.

 

Roboten, kan arbeta dygnet runt och är alltid exakt och konsekvent. Den kan enkelt skalas upp för att kunna hantera ökande volym. Rent praktiskt implementerar man roboten som en egen användare i befintliga system där den kan sköta tilldelade uppgifter dygnet runt, alla dagar om året.

 

Roboten är en mjukvara som automatiserar processer baserat på dokumenterade och uppställda regler. RPA arbetar som en egen användare i den befintliga mjukvaran. Den kopierar en människas arbete via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, eller investeringar i ny infrastruktur, utan roboten använder systemet som vilken annan användare som helst med all den spårbarhet och transparens det ger.

 

Men hur kommer man igång? Vilka processer lämpar sig bäst för automatisering med hjälp av robotar? Vilket verktyg ska man välja? Hur mäter man effekten av robotiseringen på bästa sätt? Hur ser man till att man inte cementerar gammal IT infrastruktur? Hur upprätthåller och förändrar man robotiseringen över tid, tillsammans med andra initiativ inom digitalisering och förändrad IT infrastruktur?

Låt oss på Corechange hjälpa dig på din robotresa!

 

Vi på CoreChange älskar förändring. RPA förändrar och utmanar vårt sätt att tänka och arbeta med rutinmässiga uppgifter. Därför är RPA ett av våra fokusområden inom CoreChange Digital Transformation.

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer !

Karin Moberg 

karin.moberg@corechange.se
+46 703 050925