Till toppen

Ramavtal med Haninge och Nynäshamns kommun

CoreChange tecknade 2015 ett ramavtal med Haninge och Nynäshamns kommun gällande konsulttjänster under en period av minst 2 år. Avtalet innefattar konsultuppdrag inom projektledning, verksamhetsutveckling, kravanalys, förvaltningsledning, systemförvaltning och Change Management.

Under året påbörjades vårt första uppdrag där vi hjälper Haninge Kommun att realisera sina IT strategier. Efter översyn och utveckling av modellen för förvaltningsstyrning (baserad på pm3/ ITIL) utbildar vi nyckelpersoner inom kommunen. Utbildningen skall säkerställa att organisationen har kunskapsbasen kring modellen för att effektivt och strukturerat arbeta mot uppfyllelse av de strategiska målen.

Om du har några frågor kring avtalet eller de affärer vi gör med Haninge och Nynäshamns kommun så kontakta gärna kundansvarig Magnus Åberg på 0761-459232.