Till toppen

Partnerskap

Partnerskap är en av grundstenarna i CoreChange. Konsultmarknaden är i konstant förändring och när vi startade bolaget valde vi, istället för att konkurrera på samma sätt som de flesta andra på marknaden, att skapa partnerskap för att tillsammans göra våra kunder framgångsrika.

Våra partnerskap begränsar sig inte till en specifik partnertyp. Det kan vara allt från stora outsourcingbolag som behöver en lokal partner, till andra konsultbolag där vi genom att kombinera våra kompetenser och konsultteam får tillgång till större och häftigare uppdrag, eller nya produktleverantörer som vill nå nya kunder eller som har behov av skickliga konsulter i deras leveranser.

När marknaden förändras så ändras även affärens ”form and shape”. Vår syn är att ett fungerande kompetens-ekosystem är en nödvändighet för att kunna möta efterfrågan på en marknad i accelererande förändring.

CoreChanges bidrag är att bygga ett partnerskapsnätverk för att möta det behov som marknaden efterfrågar. Den gemensamma grundpelaren i våra partnerskap är våra kärnvärden; kul, förtroende, vilja och enkelhet.

Vi bidrar aktivt med att bygga upp kompetens-ekosystemet. Hur tänker du kring detta? Kontakta mig gärna och dela dina tankar.

Camran Javani

camran@corechange.se

0735-582626