Till toppen

Optimera er ledningsgrupp – seminarium på vårt kontor i Göteborg 28/11

Vilken är er ledningsgrupps optimala nivå?

  • Vad är syftet med ledningsgruppen?
  • I vilken grad tar ni upp frågor som ligger i linje med syftet?
  • Vilken grad av tillit och öppenhet finns i ledningsgruppen?

Och i vilken grad har ni samsyn kring svaren?

Ofta framstår syfte, agenda, grad av förberedelser, inställning, ansvarstagande m.m. i ledningsgruppen som självklart för respektive deltagare. Dessvärre betyder självklart i regel klart för en själv och varje avvikelse från samsyn innebär att vi inte förstår varandra. Ju mer eniga ledningsgruppens deltagare är, desto mer sannolikt att organisationen når framgång. Enigheten gäller verksamhetens vision och mål men också själva ledningsgruppen syfte, dess agenda och allt annat som påverkar arbetet.

I seminariet får ni veta hur det vetenskapligt framtagna verktyget MTAM kan hjälpa ledningsgruppen att öka sin – och i förlängningen verksamhetens – effektivitet. Vi belyser vilka de sju typiska ledningsgrupperna är, och vad de behöver göra för att ta nästa kliv.

Anmäl dig till seminariet senast den 21 november till marie.almlof@corechange.se.

Välkommen!