Till toppen

Vår väg

Timeline

2013
2013

CoreChange AB grundas

2013

Partnerskap med TCS

2013

CoreChange Göteborg startas

2013

Malaga konferensen

2013

Partnerskap med SAP Fieldglass

2013

Första projektåtagandet

2013

Ramavtal med Volvo Cars

2013

Mosel konferensen

2013

Great place to work

2013

Första ramavtalet offentlig sektor

2013

Filial i Norge

2013

Ny Strategiportfölj

2013

Berlin konferensen

2013

Passerar 10 ramavtal

2013

60 konsulter

2013

Förvärv av God IT AB

2013

CoreChange Test & Development startas

2013

100 konsulter

2018
2018

Aten konferensen

2019
2019

Nytt bolag – Business Solutions Stockholm

2019

Nytt bolag – Business Solutions Göteborg

2019

Nytt bolag – Digital transformation

2019

Schweiz Konferens