Till toppen

Vår väg

Timeline

2013
2013

CoreChange AB grundas

2013

Partnerskap med TCS

2014
2014

CoreChange Göteborg startas

2014

Partnerskap med SAP Fieldglass

2015
2015

Malaga konferensen

2015

Första ramavtalet tecknas

2016
2016

Mosel konferensen

2016

Great place to work

2016

Första ramavtalet offentlig sektor

2016

Filial i Norge

2017
2017

Ramavtal med Volvo Cars

2017

Berlin konferensen

2017

Passerar 10 ramavtal

2018
2018

Förvärv av God IT AB

2018

Aten konferensen

2019
2019

Passerar 100 anställda

2019

Nytt bolag – Business Solutions Stockholm

2019

Startar Traineeprogrammet CoreBeta i Stockholm

2019

Nytt bolag – Business Solutions Göteborg

2019

Nytt bolag – Digital transformation

2019

Schweiz Konferens

2019

Partnerskap med Tricentis