Till toppen

Ny på jobbet?

Kanske har er organisation redan investerat i en robotics-programvara? Eller så har ni redan testat en robot i en första proof of concept? Men hur gör ni för att skala upp er RPA-verksamhet? Anställa fler digitala medarbetare? Hur säkerställs ROI av gjorda investeringar så att robotarna verkligen kommer till nytta och går på full kapacitet? 

 

Automatisering genom RPA är en del av den digitala transformationen som möjliggör effektivisering av verksamheten och låter Er fokusera på det som skapar värde istället för manuella och tidskrävande rutinuppgifter.  

 

Flera av framgångsfaktorerna i en RPA-satsning är detsamma som för andra förändringsprojekt, av den enkla anledningen att det inte är tekniken eller systemet i sig som är avgörande, utan det är just hur man arbetar med förändringen och människorna som är i denI korthet handlar det om att förstå förändringen och varför den sker, skapa en gemensam samsyn kring vad man vill uppnå, ha koll på nuvarande processer samt vad som fungerar bra och mindre bra 

 

Oavsett storlek, organisation och processområde så är det ett antal aktiviteter som man behöver gå igenom och hantera när det gäller den digitala arbetskraften. För att få en mer tydlig bild av vad det är har vi visualiserat RPA-cykeln utifrån fyra aspekterArbetet sker kontinuerligt och iterativt utifrån aktiviteterna i cykeln 

 

RPA-cykel

Vilka faktorer är det som ligger bakom en lyckosam RPA-satsningBaserat på tidigare erfarenheter och exempel finns det några punkter som vi vill lyfta fram som de allra viktigaste att bocka av. 

  • Sätt upp gemensamma målskapa samsyn och förståelse för bakgrunden till satsningen 
  • Involvera och engagera medarbetarna från början, de ska trots allt får en ny digital kollega 
  • Utvärdera RPA-verktyg för att hitta vilket som passar bäst för Er verksamhet 
  • Spendera god tid på kartläggning och förbättring av nuvarande processer 
  • Börja med mindre, enkla och standardiserade processer och skala upp efter hand

 

Oavsett var ni befinner er på RPA-resa så kan vi hjälpa Er

 

Karin Moberg

karin.moberg@corechange.se

+46 703 050924