Till toppen

Less på neddragningar och besparingsprogram? – Utmana din affärsmodell

Det är många företag som lägger ett stort fokus på kostnadsminimering, för att genom olika neddragningar och besparingsprogram kunna generera en högre vinst och öka sin konkurrenskraftighet. Men att öka vinstmarginalen genom endast kostnadsbesparingar har en begränsad effekt. Istället kan företag uppnå en större vinstmarginal genom att anpassa sin affärsmodell. Då marknaden ändras snabbt och produkter är enklare att kopiera kan affärsmodellsinnovation också ge företag en mer hållbar konkurrenskraft.

 

Innovation är oftast främst associerat till tjänste- och produktinnovation. Dock brukar dessa satsningar vara kostsamma och tidskrävande och sällan går det att göra direkta kopplingar till ROI (Return on Investment). Därav börjar fler företag tänka innovativt om affärsmodeller som ett komplement till tjänste- och produktinnovation. Stora företag såsom Uber, Alibaba, Amazon, Airbnb och Tencent har inte revolutionerande produkter men alla har radikalt ändrat marknaden genom sina affärsmodeller och hur de skapar värde för sina kunder. När den befintliga affärsmodellen utmanas och företag hittar nya vägar för hur bolaget skapar värde, på ett mer fördelaktigt sätt än tidigare, kallas detta för affärsmodellsinnovation.

 

Dock visar det sig att innovation i affärsmodellsarbete inte är helt enkelt. En studie gjord av McKinsey visar att hela 85% av alla nya affärsmodeller misslyckas. Under vårt Change Is Good-event med temat “business model innovation”, bjöd vi in Rick Middel, professor i Innovation Management på Handelshögskolan i Göteborg. Han berättade om hans erfarenheter och insikter om varför så många misslyckas med nya affärsmodeller. Erfarenheterna visar att det finns ett flertal anledningar till varför man misslyckas, några av de är;

Product is king

Ovilja att kannibalisera

Ledningen vill inte ändra affärsmodell

Orimliga ekonomiska mål

Ta del av hela presentationen och insikterna genom att maila till sofia.altås@corechange.se

 

Generellt har äldre etablerade företag ofta svårare att tänka innovativt och ställa om sin affärsmodell. Detta då de har fullt upp med att effektivisera och optimera sin befintliga verksamhet. Det kan liknas med att bygga ett nytt hus samtidigt som du bor i det. Start-ups har vanligtvis lättare för att vara innovativa i utveckling av sina affärsmodeller, då mindre rigida strukturer finns att ta hänsyn till.

Men innovation är alltid möjligt och vi är övertygade om att innovation är för alla. Läs mer.

 

Hur arbetar vi då med innovation och affärsmodeller? En central del är kundförståelse. Att identifiera kundbehovet är A & O. När vi hjälper företag att arbeta med innovation utgår vi vanligtvis från tre steg:

Utifrån kundbehov och förståelse för kundens situation kan arbetet med att designa en affärsmodell börja.

När en eller flera affärsmodeller är framtagna är ett viktigt sista steg att testa affärsmodellen i en mindre skala för att verifiera att vi har hittat en konkurrenskraftig affärsmodell. Därefter kan affärsmodellen skalas upp och implementeras.

 

Upplever ni att mycket arbete läggs på besparingar och kostnadsminimering skulle vi uppmana er att stanna upp och utmana er affärsmodell. Kanske finns nya sätt ni kan leverera värden till era kunder och skapa nya konkurrenskraftiga affärer?

Tänk utanför det vanliga och sporra kreativiteten med utmanade frågor! Vad skulle hända med verksamheten om Artificiell Intelligens tar över 90% av era nyckelaktiviteter? Vad skulle hända om ni inte tog betalt för en av era produkter?

 

Så hur jobbar NI med innovation och affärsmodeller?

Tveka inte att höra av er, så hjälper vi er med nästa steg!