Till toppen

Kunduppdrag: E-handelsstrategi för ökad tillväxt och lönsamhet

Newhouse är ett svenskt modevarumärke som säljer kläder och accessoarer för kvinnor via egna butiker, återförsäljare och egen webbshop. De har under en längre tid diskuterat hur de kan ta ett helhetsgrepp kring e-handeln och sina digitala kanaler.

CoreChange fick i uppdrag att ta fram en e-handelsstrategi åt Newhouse som visar hur de kan öka tillväxten och lönsamheten för e-handeln på kort och lång sikt, samt hur de bör anpassa organisation, processer och systemstöd för att lyckas med det.

I den förstudie som genomfördes utvärderade CoreChange alla centrala delar av e-handeln, med analys (omvärld, nuläge) och rekommendationer för respektive del:

 • Vision, Målbild, Vägval 
  • Visionsformulering
  • Övergripande säljmål och KPI:er
  • Strategiska vägval
 • Marknad
  • Geografiska marknader
  • Externa marknadsplatser
 • Försäljning
  • Försäljningsanalys (snittordervärden, returgrader, mm.)
  • Merförsäljning
  • Kunder
 • Webbshop
  • Design
  • Funktionalitet
  • Webbanalys (användarbeteende, konvertering)
 • Erbjudande
  • Marknadsföring och Kundklubb
  • Prissättning och Kampanjer
  • Betalsätt och Leveranssätt
  • Språk/Valutor
  • OMNI-kanalerbjudande
  • Kundtjänst
  • Konkurrenter
 • Interna förutsättningar
  • Lager och returhantering
  • Distribution
  • Inköp och varuförsörjning
  • Organisation
 • IT/systemstöd
  • Systemlandskap/arkitektur
  • ERP och POS
  • E-handelsplattform
 • Projekt-roadmap
  • Aktiviteter
  • Investeringar
  • Tidplan för genomförande
 • Affärskalkyl

Med detta beslutsunderlag kan Newhouse göra en affärsmässig bedömning och fatta beslut

 • Om och När man ska göra e-handelssatsningen
 • Hur denna satsning ska genomföras samt
 • Vad det kan ge i försäljning, kostnader och lönsamhet

CoreChange kommer även vara delaktiga i genomförandet av Newhouse e-handelsstrategi.

> Läs mer om Newhouse.

> Läs mer om vad CoreChange gör inom e-handel.