Till toppen

Innovation som företagskultur

Att vara innovativ är ett mål många företag eftersträvar. En vanlig lösning är att antigen satsa med stora budgetar till R&D eller anställa fler kreativa personer med förhoppningen att detta i sig ökar företagets innovativa förmåga. Men för att faktiskt öka företagets totala innovativa förmåga och således konkurrenskraft på marknaden behöver innovativa arbetsmetoder bli en del av företagets kultur. Där alla i företaget arbetar kunddrivet, behovsdrivet och lösningsneutralt för att uppnå mer innovativa och träffsäkra produkter och tjänster. En förändring som sällan kommer genom ökad forskningsbudget eller från enskilda kreativa individer.

 

Att jobba kunddrivet innebär att sätta kunden eller användaren i fokus och utgå ifrån dennes perspektiv. Genom nyfikenhet på kundernas beteenden och behov kan vi säkrare leverera faktiskt värde. Det finns alltid nya saker att lära sig om sina kunder och det är kunderna som i slutändan avgör om våra produkter och tjänster faktiskt skapar värde. En värdebaserad utveckling innebär alltså att alltid säkerställa att det som görs skapar värde. Det är viktigt att komma ihåg att varje projekt är unikt och arbetet ska vara lösningsneutralt. En lösning ska inte bestämmas innan det finns verifierad behov hos kund.

CoreChanges arbetsmetod för värdebaserad utveckling.

För att skapa en innovativ företagskultur kan det vara effektivt att tillsätta ett team som har i uppgift att stötta verksamhetens team och avdelningar i olika projekt. Ett förändringsteam eller en hub för koordinering av innovation som driver initiativ för att etablera ett innovativt tankesätt. Hub-teamet stödjer och coachar projekt i en kundfokuserad metodik och koordinerar insatser på tvär av team och avdelningar. På så sätt kommer ett gemensamt kundfokuserat och innovativt arbetssätt sprida sig i organisationen i takt med kontakt med hub-teamet. Vilket i slutändan skapar en innovativ företagskultur och ökar företagets konkurrenskraft.

 

CoreChanges koncept och erbjudande the Hub för utveckling av en innovativ företagskultur.

För att driva mot en innovationskultur på ett effektivt sätt och säkerställa progress och feed-back till övrig verksamhet behövs en iterativ arbetsprocess med korta sprintar. Att arbeta agilt är en förutsättning för att kunna öka företagets innovativa förmåga. Utöver ett agilt arbetssätt är det även essentiellt för den innovativa förmågan att verksamheten arbetar tvärfunktionellt för att få in olika perspektiv i utvecklingen av kundvärde. Men bolag har länge försökt gå bort från siloarbete till mer tvärfunktionella arbetssätt. Ibland lyckas det, men ofta återkommer ändå gamla invanda arbetssätt.

En förändring till en innovativ företagskultur kan vara svårt och generellt krävs det riktad insats för att ändra arbetssätt och tankesätt. Förändring är svårt och förändringsledning är A och O för att genomföra lyckade förändringsarbeten. En bra start är att tillsätta ett förändringsteam, så som CoreChanges – the Hub, som coachar i det kunddrivna arbetssättet och stöttar organisationen i att bibehålla en tvärfunktionell struktur för att främja innovation.

 

Utveckla er innovativa företagskultur? Då kan the Hub vara intressant för er!

Vill ni veta mer om innovation, the Hub eller hur vi kan stödja just er?

Kontakta Sofia072 – 740 60 20!

 

Behöver ni hjälp med förändringsledning eller att bli mer agila?

Kontakta Marie Almlöf!