Till toppen

Innovation är för alla

 

Innovation är för många ett svårdefinierat begrepp där det finns många olika uppfattningar om vad det egentligen är. Vi på CoreChange definierar Innovation som något nytt för branschen, företaget eller kunden, och som skapar nytta. Enligt en studie av Simon & Kucher and partners misslyckas 72% av alla nya produkter och tjänster att möta kundens behov och förväntningar.

 

Många R&D avdelningar är bra på att utveckla coola prylar och tjänster med den nyaste tekniken och häftigaste designen, dock tappar man oftast bort vilket värde produkten ska skapa eller att tjänsten ska vara användbar. Enligt en studie av PwC Businees & strategy finns det inga tydliga kopplingar mellan R&D-investeringar och lyckade innovationer. Den senaste rapporten visar att de 10 mest innovativa företagen har spenderat mindre på R&D än de bolag som är mindre innovativa.

 

Innovation är alltså något som är till för alla inte bara en avdelning eller enhet, det är en attityd och kultur som ska finnas i hela bolaget där grundprincipen är att jobba kunddrivet. Kunden är det viktigaste vi har och genom att förstå vad de har för verkliga behov så kan vi också bli mer träffsäkra i våra produkter och tjänster. Det handlar inte om att alla ska komma på den nya Iphonen utan innovation kan ske i det stora och det lilla. Innovation sker i många olika sammanhang och vem som är kund varierar, interna, externa, användare, patienter, medborgare eller mottagare mm.

 

Det kunddrivna arbetssättet främjar innovation och nytänkande. Med hjälp av verktyg och arbetssätt kopplat till Design Thinking, Lean Start-up och Service Design kan man komma långt i sin transformation till att bli mer innovativ. I stora drag handlar det om att gå från att sitta 5 personer i ett rum och gissa och tro sig veta vad kunderna vill ha, till att involvera kunderna och på djupet förstå deras vardag och behov. Därefter bibehåller man en nära kontakt med kunderna genom hela arbetet. Ingen expert kan allt, så man behöver alltid vara lyhörd och lyssna. För bästa resultat drivs projekt i tvärfunktionella team dels för att få en kompetensbredd men framförallt för att fler ska ta del av förstahandskunskap kring kundbehoven.

 

Förstahandskunskap är ovärderligt, att få ett ansikte på kunderna och höra dom berätta om svårigheter när de ska boka en resa via en ny webbsida eller se på när någon försöker sig på självscanningen i matbutiken för första gången gör att vi skaffar oss empati för kunderna. Empati är svårt att skaffa sig genom att läsa en rapport, utan det sker i det mänskliga mötet. Empati är också den bästa drivkraften för att vilja lösa kundens problem eller möta kundens behov. Det gör att du på möten börjar argumentera för kunden och använder din kompetens till att lösa kundes problem istället för att argumentera för ditt eget tyckande eller avdelningens intresse för vad som är enklast.

 

 

Sammanfattningsvis;

  • Innovation är till för alla
  • Ett kunddrivet arbetssätt främjar innovation och kreativitet
  • Förstahandskunskap om kunden är ovärderligt
  • Empati är den bästa drivkraften till att lösa kundens problem
  • Kundbehovet definierar innovationen

 

Kontakta oss!

Sofia Altås

sofia.altas@corechange.se
+46 72 740 60 20