Till toppen

Hur kan vi kommunicera för att uppnå beteendeändringar?

– Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg den 28 januari 

I veckan förläste vår innovationskonsult Martine Roshauw för de studenter som läser Masterprogrammet Matix (Management av tillväxtföretag) på Handelshögskolan i Göteborg. I samband med kursen ”Förändringsledning” bjuds olika externa aktörer in för att ge sitt perspektiv och sina tankar om ämnet förändringsledning. Syftet är att dela med sig av kunskaper och verktyg de anser viktiga för att driva genom olika typer förändringar.

 

Fokus för Martines föreläsning var kommunikation för beteendeändring – hur kan vi kommunicera för att uppnå beteendeändringar? När vi jobbar med olika typer förändringsledning så är målsättningen att uppnå någon form av beteendeändring i slutändan, vare sig det är våra kunder eller internt i organisationen. Men att ändra ett beteende är svårt och det finns en rad olika psykologiska hinder som sätter käppar i hjulen för att anamma nya beteendemönster.

Föreläsningen hade sin bas i miljöpsykologi och hur vi kan skapa förutsättningar för mer hållbara val genom en effektivare kommunikation.

 

Hållbara affärer är ett högaktuellt tema och fokus för allt fler företag. Som svar på det ökade behovet av hållbara lösningar utvecklas en rad nya affärsområden och affärsmodeller. Många företag, så som H&M och Ikea, har också som ambition att bli helt cirkulära till 2030. Uppkomsten av dessa nya affärer och affärsmodeller kommer ställa krav på nya beteenden både internt i företaget och externt hos kunder och leverantörer. Kunders användning av en tjänst eller en produkt kan behöva ändras, så väl som att insamlingen av färdigt använda produkter kräver beteendeändring. En beteendeändring som företag behöver kommunicera och skapa förutsättningar för att uppnå.

 

Det är naturligt att utgå ifrån att om vi har miljövänliga värderingar så borde vi rimligtvis också agera mer miljövänligt. Men är det så lätt att en miljövänlig värdering leder till ett miljövänligt beteende?

I Sverige har vi en hög medvetenhet om den klimatpåverkan och miljöproblematik vår livsstil innebär och överlag har vi nog ganska miljövänliga värderingar. Trots att vi vet vad vi borde göra, så ser vi att vägen till faktisk handling är svår. För att nå våra klimatmål har det blivit tydligt att vi måste ändra våra beteenden. Dock orienterar vi oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. Som forskarna och författarna Esty & Winston skrev – “a new way of thinking won´t happen without a healthy push” (2006).

 

Under föreläsningen gick Martine genom de olika psykologiska barriärer som finns för beteendeändring, hur vi tar till oss information och vilka verktyg vi kan användas oss av för att främja beteendeändring. Verktyg som bland annat feed-back, inramning, sociala normer, incitamentsstrukturer, nudging och gamification.

Vill ni veta mer om beteendeändring?

Kontakta Martine, på 0730499973, så berättar hon mer!