Till toppen

Har era RPA-robotar inget att göra?

Har ni nyligen införskaffat verktyg för RPA (Robotic Process Automation) och längtar efter de fördelar som RPA kan medföra? Såsom att minska mängden mänskliga fel, frigöra kapacitet hos din personal eller korta ned ledtider. Är ni lite osäkra på hur och till vad ni ska använda RPA i er verksamhet?

 

Strategi och förändring

Överväg hur RPA bör användas i relation till annan teknologi såsom integration, BPM, artificiell intelligens eller processutveckling utan teknik. Varje alternativ har sina för/nackdelar och ibland kan de med fördel användas tillsammans.

Glöm inte bort att hantera den organisatoriska förändring som RPA medför. Planera in hur medarbetarnas roller kommer förändras och ifall kompetensutveckling behövs. Engagera och involvera de berörda och kommunicera tydligt vad syftet med er RPA-satsning är.

 

Processanalys

RPA passar sig bättre för vissa processer än andra. Processer att leta efter karaktäriseras av monotont arbete, höga transaktionsvolymer och att de är regelbaserade. Börja gärna med en process som är enkel och icke produktionskritisk för att vinna momentum för framtida automatiseringar. Beskriv processerna så detaljerat som möjligt och följ gärna en vedertagen standard för processkartläggning så går utvecklingen fortare sen!

 

Införande

RPA-utvecklingen handlar till stor del om att skapa en arbetsbeskrivning åt roboten så att den vet vad den ska göra. Denna arbetsbeskrivning är baserad på processbeskrivningarna. Arbetsbeskrivningen kan exempelvis, grovt förenklat, vara att öppna mail X som innehåller ordet Y, kopiera bl.a. kundnummer och artikelnummer, skapa en ny order i affärssystemet och mata in den kopierade datan. RPA kräver inget ”kodande” men det är bra ifall RPA-utvecklaren besitter förmågan att ”tänka som en robot”. Glöm inte att testa ofta och mycket för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

 

Förvaltning

När robotens arbetsbeskrivning är klar är det dags att sätta den i arbete! De flesta RPA-robotar kan antingen driftsättas i molnet, lokalt ”on-premise” eller på en enskild dator. Sätt upp KPI:er och dashboards för övervakning och etablera processer för hur eventuella incidenter ska hanteras. Det finns både ”autonoma robotar” som arbetar på egen hand och ”övervakade robotar” som triggas av en användare. Arbeta kontinuerligt med att stärka er IT-säkerhet kring robotarna genom exempelvis kryptering, säkerhetsgranskningar, rollbaserad access och lösenordshantering.

 

CoreChange hjälper sina kunder inom alla dessa olika delar av RPA-införandet – Vad behöver du hjälp med?

Karin Moberg

karin.moberg@corechange.se

+46 703 050924