Till toppen

Digitala eftersläntrare och digitaliseringsångest

Det pratas mycket om digitalisering. Säkert har du hört om hur Spotify omvandlat musikbranschen, hur Uber förändrat taxibranschen, och hur Airbnb ändrat vår syn på hotellbranschen. Allteftersom omvärlden förändras behöver alla organisationer kontinuerligt se över sin verksamhet och sina erbjudanden för att kunna möte de förändringar som kommer i en allt högre takt i framtiden.

 

Digitaliseringen har fört med sig att marknaden som de flesta verkar på har blivit mer och mer global, det finns alltid någon som utmanar. Nya digitala och datadrivna affärsmodeller håller på att förändra världen, och de som inte gör något kring digitalisering riskerar snart att hamna i en svår situation och får räkna med att bli omsprungna. Att hamna i det läget kan leda till ”digitaliseringspanik”, där företag tar ogenomtänkta beslut och investerar i digitaliseringsprojekt som aldrig genererar något riktigt värde. Därför är det klokt att börja transformeringen i tid, innan man måste, innan kunderna börjar svika och kassaflödet börjar sina.

 

Du kanske inte vet idag vad digitalisering är, vad digitalisering egentligen handlar om, eller hur du ska digitalisera? En viktig del inom digitaliseringen är att veta var man står idag och varför man vill digitalisera. Man kan säga att i grunden handlar digitalisering om att antingen använda digital teknologi för att förbättra och effektivisera befintlig verksamhet för att uppnå verksamhetens mål, eller att helt förändra sin affärsmodell och anpassa den till en digital och datadriven samtid. Men att förändra och överge gamla beprövade sätt är ofta både svårt och jobbigt. Att transformera sin verksamhet är inget man gör i en handvändning, det kräver ny kompetens som många företag inte besitter. En bra start kan vara att specialisera sig på det man är bra på och ta in partners som hjälper till med själva transformationen.

 

För att dämpa eventuell digitaliseringsångest så kan det vara bra att veta att när man väl sätter igång med transformationen, på ett genomtänkt och strukturerat sätt, så dröjer det sällan länge innan man börjar märka av fördelarna. Det är viktigt att komma ihåg att digital transformation inte enbart handlar om införande av ny teknik. Minst lika viktigt är att övriga delar av organisationen också påverkas såsom affärsmodeller, processer, kunderbjudande, de anställdas kompetenser och roller samt relation till kunder och leverantörer.

 

Vi på CoreChange använder genomlysningar i syfte att hjälpa våra kunder att se över verksamheten ur ett strategiskt perspektiv för att identifiera förslag på områden som skulle kunna digitaliseras.

Arbetet med genomlysningar kan delas in i tre steg; Faktainsamling, Analys och Lösningsförslag.

Faktainsamling

I denna fas gäller det att utifrån uppdragsbeskrivningen ta fram så mycket bakgrundsinformation som möjligt kring den befintliga situationen. Hur ser vår affär ut? Vad är syftet med att digitalisera? Var står organisationen idag när det gäller digital mognad? Vilka är konkurrenterna? Vad är vi bäst på, vad gör oss unika? Genom exempelvis intervjuer av valda nyckelpersoner erhålls en bra grund för det fortsatta arbetet.

 

I detta skede kan man också besluta om att genomföra en benchmark eller omvärldsanalys för att se var jämförbara verksamheter befinner sig.

 

Analys

I detta skede ligger på att skapa en helhetsbild för att förstå vad som kommit fram och för att kunna bearbeta och sammanställa materialet. Under analysarbetet går vi också in på var vi med hjälp av teknologi kan förbättra effektiviteten och skapa en bättre kundupplevelse? Vi tittar även på hur våra framtida kunder och konkurrenter ser ut, och om nuvarande affärsmodell behöver anpassas för att möta en digital och datadriven samtid?

 

Lösningsförslag

I den sista fasen påbörjas arbetet med att ta fram en strategi för organisationens digitalisering, och ett eller flera lösningsförslag med lämpliga områden som man kan starta sin transformation med. Varje lösningsförslag bör innehålla konsekvenser vid ett införande.

 

Slutligen skall ett lösningsförslag rekommenderas med en utförlig motivering till varför just det lösningsförslaget lyfts fram.

 

Behöver ni hjälp med transformationen av er verksamhet eller vill veta mer om vad CoreChange kan hjälpa er med. Hör av er till oss!

Vill ni veta mer om digital transformation, eller hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta Karin Moberg070 – 305 09 24