Till toppen

Den där gången blev det för agilt!

 

Har du någon gång satt din fot i ett i kontorslandskap med en IT-verksamhet den här sidan om millennieskiftet? Då har du med största sannolikhet stött på ordet agilt.

Att arbeta agilt syftar till ramverk och metoder med olika förhållningssätt. Det som har etsat sig fast hos mig i det agila manifestet är ”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation”. Dokumentation, framförallt omfattande sådan, är inte det roligaste jag vet. Däremot har jag lärt mig att acceptera dokumentationen som en del av mitt yrke i takt med att jag har lärt mig att prioritera vad som är nödvändigt att dokumentera.

 

När jag fortfarande titulerade mig som junior testare blev jag inkastad i ett fantastiskt roligt projekt där en helt ny applikation för att ansöka om bolån via webben. Vi var ett litet team om fem personer, som bäddat för att jobbat agilt. Jag hade tidigare under samma tak blivit inskolad i en miljö där regler och ramverk skulle följas till punkt och pricka. Projektet sjösattes och teamet började arbetet med att sätta upp en testplan, skapa testfall, registrering av buggar, veckorapporter som skulle skickas in. Det tog inte många dagar i projektet innan jag rycktes med i övriga teamets tempo och blev fartblind. Så fort jag påtalade en bugg för en utvecklare åtgärdades den innan jag hann tänka tanken på att registrera buggen. Kvalitén på teamets leveranser höjdes blixtsnabbt och arbetet fortskred i rask takt.

 

När det sedan började närma sig projektets slut, regressionstesterna var körda och testrapporten skickad var allt frid och fröjd. Hade jag däremot blivit ställd mot väggen och ombedd att peka ut vilka problemområdena var, hade jag inte kunnat svara.

 

Efter projektet, när det fanns tid för mig att reflektera, insåg jag allvaret. Avsaknad av dokumentation och uppföljning kring buggstatistik, veckorapporter, uppföljningar etc. – ingenting av detta existerade. Det enda jag hade att luta mig tillbaka på var grönmarkerade testfall.  Hade jag hamnat i ett scenario där verksamheten efterfrågat vilka de största utmaningarna vi i teamet stött på, hade jag inte kunnat svara dem.

 

Genom mina erfarenheter, så väl bra som mindre bra, har jag lärt mig mycket under min karriär. Dokumentation är en av dem. Genom att lägga tillräckligt med tid på dokumentation skapar jag mig en trygghet. Att avgöra vad som är nödvändigt att dokumentera går inte att avgöra innan man väl befinner sig i ett projekt och har förutsättningarna. Det jag med erfarenhet vet, är att inte skippa dokumentationen helt.

Det var en kul och spännande resa, men den här gången blev det för agilt!

 

Kontakta oss!

magnus.glifberg@corechange.se
0706-990 863