Till toppen

CoreChange satsar på Informationssäkerhet och Privacy

I en föränderlig värld baserat på information blir dess innehåll en allt mer värdefull tillgång. CoreChange hjälper sina kunder med att identifiera och åtgärda säkerhetsrisker på ett strategisk- och förebyggandesätt, så att din verksamhet erhåller bättre förutsättningar att undvika förluster, sanktioner eller tappad lojalitet.

Vi erbjuder tydliga och paketerade tjänster inom informationssäkerhet och Privacy för att utvecklas i små steg mot ett tydligt mål. Vi gör det möjligt att på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt få ett gott dataskydd baserat på verksamhetens förutsättningar och behov. Vi fokuserar på tjänster inom införandet av LIS, CISOaaS och DPOaaS, efterlevnad av GDPR samt Gap- och riskanalyser. Vi arbetar med olika typer av utbildningar som en del av din verksamhetens resa att skapa och säkerställa adekvat informationssäkerhet för att efterleva dataskyddslagen.

”Som ett komplement till CoreChange affär inom SAP, eCommerce och Management blir informationssäkerhet en naturlig komponent som stärker vår förmåga att leverera lösningar i enlighet med lagar och internationella standarder”, säger Ramin Rowshandel, Affärsområdesledare, som driver satsningen på CoreChange.

 

 

Vill du veta mer? Kontakta Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se