Till toppen

CoreChange på SAP Fieldglass Summit

44% av den totala kostnaden för arbetskraft läggs på externa resurser enligt en färsk studie från Oxford Economics. Sverige är ett av de länderna i Europa med absolut störst ökning under de senaste tre åren.

Även om de flesta är medvetna om det ökade beroendet av extern arbetskraft är det fortfarande en minoritet som har en övergripande strategi för bolagets hela arbetskraft, så kallad Total Talent Management. Den väl kända konkurrensen för att knyta till sig de bästa medarbetarna på marknaden är nu ett växande problem också för tillsättning av spetskompetens av tillfälliga positioner, vilket bidrar till betydelsen av transformationen.

Företag i framkant övergår nu alltmer från att räkna headcounts till att räkna den totala kostnaden för arbetskraften. För andra är inte sällan internpolitiska aspekter ett hinder med en ökad risk att man försöker dölja headcounts på olika sätt vilket lätt blir kontraproduktivt och kostsamt.

CoreChange deltog i SAP Fieldglass Summit där de senaste trenderna och spaningarna kring External Workforce Management diskuterades med Fieldglass och dess kunder.

På det tekniska planet kan vi konstatera att SAP intensifierar sitt arbete att integrera sina produkter. Ett exempel är att man i Fieldglass ska kunna dra nytta av Position planning i SAP SuccessFactors och ett annat att flexibiliteten att istället kunna påbörja en process i Fieldglass och avsluta den genom en anställning i SuccessFactors ökar med mer oberoende moduler i Fieldglass.

Vill du höra mer om Fieldglass och vad vi kan hjälpa till med?

Kontakta Tobias Simolin:

+46 766 35 19 77

tobias.simolin@corechange.se