Till toppen

CoreChange i samarbete med studenter inom Robotics Process Automation

Två studenter från Halmstad Högskola gör tillsammans med oss på CoreChange sin kandidatuppsats inom informatik. Studien ska handla om Robotic Process Automation (RPA) som är ett område som växt fram senaste åren, men inte finns mycket forskning inom. Därför ska vi ta reda på hur automatiseringen av RPA kan förändra ett företags rutiner efter införandet i en beslutsprocess.

 

Klicka här för att läsa om CoreChanges erbjudanden eller kontakta Erik Glasmästar (erik.glasmastar@corechange.se).