Till toppen

CoreChange engageras i Kunskapsinitiativet

Kunskapsinitiativet driver förvaltningsstyrningen framåt

Kunskapsinitiativet är ett forskningsprojekt som drivs av Linköpings Universitet. Medlemmarna representeras av både myndigheter och privata näringslivet. Inom initiativet samverkar forskare och de som praktiskt arbetar med ledning och styrning av IT-förvaltning för att driva utvecklingen framåt.

Initiativet har pågått sedan 2008 och har haft fokus på samverkan med Service Management men har nu utökats till att även omfatta IT Governance. Detta eftersom utmaningarna ofta ligger i att få ett IT-governanceramverk att fungera som helhet. Ett ramverk kan bestå av modeller för portföljstyrning, arkitektur och IT Service Management.

CoreChange har valt att bli medlemmar i detta initiativ för att dela med oss av våra erfarenheter, tankar och idéer. Men också för att ta del av de andra medlemmarnas erfarenheter. Dessutom får vi tillgång till de senaste forskningsrönen, och kan påverka vad man forskar om i framtiden.