Till toppen

Utveckling av system för hantering av prenumerationstjänster

Kund: Globalt företag i fordonsbranschen

Område: Systemutveckling, Webbutveckling

Taggar: Micrsoft Azure, Azure DevOps, Azure Service Fabric, Docker, Microservices, Headless deployment, Angular, Typescript, UX/design, xUnit, .NET, C#, Entity framework, Selenium Javascript

Fullstackutvecklare från CoreChange fick i uppdrag att vidareutveckla kundens system för hantering av prenumerationstjänster, kontrakt och serviceavtal

Bakgrund till uppdraget

Trenden i fordonsindustrin går mot att sälja utan mellanhänder direkt till kund och skapa och bibehålla en långvarig relation till kunden under hela kundlivscykeln. Ett sätt att göra detta är att göra ägandet så enkelt och tryggt som möjligt, genom att erbjuda kunderna möjligheten att prenumerera på olika tjänster såsom serviceavtal, utökad garanti, leasing mm.

Produkten/applikationen

Produkten ställer krav på våra konsulter att leverera en lösning som är skalbar och håller hög kvalitet vad gäller både kod och arkitektur. Plattformen kan delas upp två olika moduler.

Den första är en tjänst med ett API där andra entiteter inom bolaget får tillgång till de prenumerationstjänster som är tillgängliga på respektive modell, exempelvis vid onlineförsäljning.

Den andra modulen är en applikation för hantering av erbjudanden och kontrakt, som importeras och föds genom integrationer med andra system. Plattformen erbjuder även analysfunktionalitet, som bland annat återförsäljare kan använda för att se hur försäljningen av olika erbjudanden går.

Teknologier/metodiker

Lösningarna byggs agilt av flera team enligt SAFe där alla team deltar i planeringen av- och jobbar mot gemensamma mål. Respektive team följer SCRUM och består av fullstackutvecklare som jobbar med DevOps – skriver mjukvaran, bygger tester, bygger releasepipelines, pratar med kund, utför underhåll och buggfixar. All utveckling är testdriven (TDD).

Exempel på teknologier och programspråk som konsulterna från CoreChange arbetar med:

  • Frontend-applikationen: Angular
  • Tester: Jasmine/Karma
  • E2E tester: Selenium Javascript.
  • Backend: .NET, C#, Entity Framework 6
  • Microsoft Azure, Service Fabric med Azure portal
  • Datamodellering: Code First, testerna är skrivna med hjälp av xUnit.
  • Microservices-arkitektur: för att hålla olika services separerade och modulariserade
  • Miljöer: Docker containers
  • Headless deployment: för kortare time-to-market så deployas frontend- och backend-lagret separat. Det säkrar också att koden inte kommer påverka något annat än modulen som deployas

> Läs mer om vi på CoreChange gör inom webbutveckling och e-handel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på CoreChange!