Till toppen

Utveckling av applikation för telematik

Kund: Globalt företag i telematikbranschen

Område: Systemutveckling, webbutveckling

Taggar: AWS, Frontend, Vue.js, Angular, Web Components, Javascript, IoT

Fullstackutvecklare från CoreChange fick i uppdrag att vidareutveckla applikation för telematik

Bakgrund till uppdraget

Telematik och IoT är ett område som verkligen växer just nu, även i fordonsbranchen. Äger du en flotta med ett stort antal bilar vill du ha ett enkelt och överskådligt sätt att hålla koll på dina fordon, i form av en applikation eller hemsida där du kan se all data från fordonen. Detta kan vara t.ex. bränsleförbrukning, körda rutter m.m. Du kanske också vill kunna låsa upp din bil från en applikation i din mobiltelefon, detta görs med telematik också.

Produkten/applikationen

Fordonsflottor kan vara väldigt stora och nedtiden måste vara minimal – detta ställer väldigt höga krav på prestanda och stabilitet i det som våra konsulter levererar. Applikationen i sig är ett UI för att se all den data som telematikenheterna som sitter i fordonen har samlat på sig. I applikationen finns det också olika abonnemang man kan lägga på tjänsten som gör att man får fler funktioner, det är därmed också en e-handelsdel inblandat.

Teknologier/metodiker

Lösningen som är beskriven ovan byggs av ett flertal SCRUM-team som utgår ifrån metodologin SAFE vilket är ett slags ”scrum of scrums”. Samtliga team är DevOps-team som både skriver mjukvaran och tar hand om den när den väl har produktionssatts.

 

Exempel på teknologier och programspråk som konsulterna från CoreChange arbetar med:

  • Frontend-applikationen: Angular, Vue
  • Tester: Jest, Puppeteer, CucumberJS
  • Backend: Java, AWS, Microsoft Azure
  • Microservices-arkitektur: för att hålla olika services separerade och modulariserade
  • Headless deployment: för kortare time-to-market så deployas frontend- och backend-lagret separat. Det säkrar också att koden inte kommer påverka något annat än modulen som deployas

> Läs mer om vi på CoreChange gör inom webbutveckling och e-handel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på CoreChange!