Till toppen

SAP SLC-implementation

CoreChange fick förtroendet att stötta ett stort svenskt globalt företag inom fordonsindustrin i deras effektiviseringsprogram gällande inköp av material och tjänster! Företaget hade som mål att centralisera sina administrativa arbetsuppgifter, stärka sina leverantörsrelationer och introducera en modern och mer effektiv affärssystemplattform. CoreChange hjälpte företaget att uppnå detta genom att projektleda och implementera SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) vilket är SAP:s modul för att möjliggöra för företag att på ett heltäckande sätt hantera sina leverantörer, från initial kontakt till eventuell utfasning.

Vill du veta mer? Kontakta Erik Glasmästar!