Till toppen

SAP Hana-migrering

CoreChange fick förtroende att leda ett stort SAP HANA migreringsprojekt för ett globalt svenskt telekomföretag. Projektet omfattade att över en tvåårsperiod leverera en full migrering från system på Oracle-databas till SAP HANA in- memory-databas för 12 stora SAP-installationer hos kunden. HANA-projektet omfattade alla aspekter av ett migreringsprojekt, från proof of concept till faktisk migrering under en intensiv helg då projektet fick 48 timmar på sig att få allt på plats.

CoreChanges bidrag i projektet var att i projektledarrollen leda arbetet framåt enligt överenskomna toll-gates, att hålla god kommunikation med berörda intressenter från dels IT och dels verksamhetssidan, samt att övervaka och följa upp gentemot den externa leverantören. Projektet var framgångsrikt och kunden har nu en snabb databasplattform som ger dem fantastiska möjligheter för framtiden!

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Simolin!