Till toppen

SAP GTS-implementation

Ett stort svenskt globalt företag inom tillverkningsindustrin kontaktade CoreChange då de behövde hjälp med att förbättra sitt systemstöd inom exportkontroll. Företaget hade valt SAP Global Trade Services (GTS) för att få bättre stöd i sina affärsprocesser kopplade till export- och importhantering. CoreChange kunde hjälpa till med projektledning, förändringsledning, och även agera stöd i upphandlingen av det nya systemet. Projektet genomfördes under 12 månader och som ett så kallat ”fast track” vilket ställde enorma krav på att använda så mycket standardfunktionalitet som möjligt för att komma i mål på utsatt tid. Projektet var framgångsrikt och företaget har nu fulltäckande systemstöd för sina export- och importprocesser, ett användargränssnitt som uppskattas av brukarna och ett modernt system som är fullt integrerat med företagets ERP-system SAP.

Vill du veta mer? Kontakta Erik Glasmästar!