Till toppen

Jan Tönnerstedt

Ingen kan allt men alla kan tillsammans väldigt mycket

Jag trivs bäst när jag får arbeta med att bygga hållbara organisationer där alla trivs och utvecklas. Detta gäller både hos kunder och där jag är anställd. 10 år som ungdomsledare har givit mig många erfarenheter som jag tagit med mig till arbetslivet. Alla behövs och bidrar, samarbete, lyhördhet, helhetssyn och kontinuerlig dialog är grundstenar i min syn på såväl arbetsliv som privatliv.

Ingen kan allt men alla kan tillsammans väldigt mycket. Resten går att lära sig. Allt eftersom hjulen snurrar allt snabbare runt omkring oss blir jag allt mer övertygad om att det blir allt viktigare att komma fram till vad som är drivkrafterna för den personliga utvecklingen. Hittar man dem kan man gemensamt i moderna organisationer åstadkomma väldigt mycket.

Drivkrafterna kan vara av olika karaktär. Det kan vara sådant som ligger en varmt om hjärtat, tex ungdomsidrott, sjukvård eller orättvisor i världen. Det kan också vara sådant som intresserar en, tex modern teknik, språk eller musik.  Oavsett vilket blir allt så mycket lättare om det man drivs av är sådant som man tycker är roligt. Ofta är det till och med en förutsättning för att lyckas. Jag brukar säga till barn och ungdomar, såväl egna som andras; det är väldigt svårt att bli bra på något som inte intresserar er.

Det är min övertygelse att medarbetare som drivs av olika saker med hjälp av sina olika kunskaper gemensamt bildar oerhört kraftfulla och hållbara organisationer som kan uträtta väldigt mycket. Och så har man dessutom roligt längs vägen.