Till toppen

Innovation – offentlig sektor

Vi har varit del i ett team inom offentlig sektor som implementerat en innovationsprocess och kunddrivet arbetssätt.

Med ett Agilt förhållningssätt och metoder har vi drivit flera idéer genom innovationsprocessen. Strategin är att vi lär oss genom att göra. Metoderna och arbetssätten kring att involvera kund börjar bli del av deras vardagliga arbete, och genom förstahandskunskap resulterar många bra idéer som är grundade i kundbehov.

Några framgångsfaktorer är fokus på lärandet, tvärfunktionella team, öppet klimat, baserat på frivilligt deltagande, en flexibel metodik med ett Agilt arbetssätt och transparens i allt. Reflektioner från kunden ”I detta teamet jobbar vi ihop för kunden, inte för att skydda våran avdelning”, ”Jag ska byta arbetsgivare snart men nu när jag jobbat med er vill jag inte sluta”, ”Jag har tidigare pratat mycket med kund men det var inte i närheten av så bra som detta är”.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten eller Magnus Åberg på CoreChange.