Till toppen

Innovation - automotive

Vi coachar vid implementeringen av ett kunddrivet arbetssätt inom Automotive i Asien, från att bara tänka produkt till att förstå vem kunden är och vad kunden behöver för att kunna utveckla nya innovativa produkter och tjänster.

Fokus ligger bland annat i intervjuteknik, att kunna ställa rätt typ av frågor till kunden, för att samla kunskap om och förstå deras vardag. Den insamlade kunskapen kartlägger vi oftast i en Value Proposition Canvas och hitta nya produkter och tjänster som man vill testa.

Verktygen och teknikerna kan också användas internt. I detta uppdraget applicerade vi det mellan två olika avdelningar som ville jobba bättre ihop. Några kommentarer från kunden efteråt var; ”Vi har aldrig löst så många problem tidigare som vi gjort nu”, ”Jag är normalt en negativ person men har nu insett att jag måste ändra min attityd för att underlätta för mina kollegor”, ”Vi vet inte allt om våra kunder även om vi tror det, nu har vi verktyg för att kunna ta reda på vad kunderna verkligen behöver”.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten eller Magnus Åberg på CoreChange.