Till toppen

Informationssäkerhets gap- och riskanalys

Vi erbjuder en paketerad tjänst för att stötta din verksamhet att förbättra informationssäkerheten på ett riskbaserat och strategiskt sätt.

Tjänsten inkluderar följande:

  • Scoping och planering
  • Table-top review och identifiering av gap
  • Riskanalys och åtgärdsförslag
  • Planering och prioritering
  • Roadmap utveckling

Vill du veta mer? Kontakta Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se!