Till toppen

Införande av LIS

Införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på ISO27001 och andra standarder inom ISO27000-serien och bästa internationella praxis kan innebära en stor förändring inom din organisation. Vi kan hjälpa din verksamhet att skapa ett ramverk för att säkerställa att risker identifieras och åtgärdas på ett strategiskt och systematiskt sätt.

Oavsett var ni står i processen, stöttar vi er med målsättningen att verksamheten självständigt ska klara av att upprätthålla LIS efterlevnaden med kontinuerlig förbättring av informationssäkerhet.

  • Omfattning och planering
  • Övergripande översyn och identifiering av gap
  • Riskanalys och åtgärdsplan
  • Skapa styrdokumentation, riktlinjer och instruktioner
  • Skapa utbildningsmaterial
  • Skapa förvaltningsmodell och rapporteringsstruktur

 

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740