Till toppen

Införande av LIS

Införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på ISO27000 och internationella best-practices kan innebära en stor förändring inom din organisation. Vi kan hjälpa din verksamhet att skapa ett ramverk för att säkerställa att risker identifieras och åtgärdas på ett strategiskt och systematiskt sätt.

Oavsett var ni står i processen, stöttar vi er med målsättningen att verksamheten självständigt ska klara av att upprätthålla LIS efterlevnaden med kontinuerlig förbättring av informationssäkerhet.

  • Scoping och planering
  • Table-top review och identifiering av gap
  • Riskanalys och åtgärdsplan
  • Skapa styrdokumentation, guidelines och instruktioner
  • Skapa utbildningsmaterial
  • Skapa förvaltningsmodell och rapporteringsstruktur

Vill du veta mer? Kontakta Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se!