Till toppen

Global Organisation

‘The startup way’

Vi samarbetade med kundens ansvariga i uppbyggnaden av en ny SAP Operations organisation för att stötta verksamhetens nya globala SAP affärssystem.

Agil Transformation tillsammans med Vattenfall-metoden och Release Management för att koordinera SAP och legacy förändringar. Samarbete och samsyn mellan IT och Programorganisation för att minska risk samt skapa förtroende och värde för verksamheten i en ständig förändring.

Säkerställa effektiv implementation av ServiceNow som incident-verktyg med processer, roller och ansvar. Leda Taskforces för att fokusera och skapa snabba resultat. SAP Cloud tjänster sköts tillsammans med on-premise SAP lösningar.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten eller Magnus Åberg på CoreChange.