Till toppen

Global IT Infrastruktur & Processer

‘The startup way’

Vi implementerade framtidens globala systemlandskap tillsammans med utvalda globala partners för infrastruktur, applikation, processer och säkerhet/internal controls ramverk.

Löpande förbättring av processer, roller och ansvar. Implementation av best-practices i samverkan med legacy miljö och förbättringar av nuvarande processer. Planering och utförande av tjänster för att kvalitetssäkra den globala lösningen tillsammans med partners. Förbättringar av globala kontrakt med fokus på leveranskvalitet.

Samsyn och samverkan med globala processer inom ett nytt område med nya system. Koordination av krav på mottagande och överlämning av kvalitetssäkrade lösningar från program.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten eller Magnus Åberg på CoreChange.