Till toppen

GDPR - Projektgenomförande

Vi har experter som hjälper er verksamhet med genomförande av GDPR-projekt från planering, inventering, gapanalys, identifiering och implementering av åtgärder, skapande av styrningsdokumentation och ramverk för att säkerställa GDPR-efterlevnad. Oavsett var ni står i processen, stöttar vi er med målsättningen att verksamheten självständigt ska klara av att upprätthålla GDPR-efterlevnaden.

  1. Omfattning och planering
  2. Utbildning
  3. Övergripande översyn och identifiering av gap
  4. Stödja verksamheten med inventering och konsekvensbedömning
  5. Upprätta åtgärdsplan för att uppnå adekvat nivå av informationssäkerhet
  6. Riskbaserad åtgärdsplan och efterföljning
  7. Skapa styrdokumentation, guidelines och instruktioner
  8. Skapa förvaltningsmodell och rapporteringsstruktur

 

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740