Till toppen

GDPR – kommunalt bolag

GDPR/Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Vi på CoreChange har hjälpt en kund i ett offentlig bolag att projektleda hela arbetet kring GDPR. Huvuduppgifter inkluderade:

  • Kartläggning av personuppgifter
  • Gapanalys för att identifiera vilka åtgärder; system- och rutinförändringar, som krävs för att leva upp till lagen och säkerställa den registrerades rättigheter
  • Hantering av strukturerad och icke strukturerad information
  • Incidentrapportering
  • Utlämningsprocessen av personuppgifter
  • Uppsättning av förvaltningsorganisation inkluderat dataskyddskontakt/dataskyddsombud.

Arbetet resulterade även i positiva sidoeffekter så som kostnadseffektivisering och  kvalitetshöjning av information.

Vill du veta mer? Kontakta Marie Almlöf – marie.almlof@corechange.se – eller Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se