Till toppen

GDPR - Audit/Revision

Genom vår GDPR revision stödjer vi er verksamhet att identifiera existerande gap med riskbaserad åtgärdsplan för att uppnå GDPR efterlevnad på ett effektivt sätt.

  • Omfattning och planering
  • Övergripande översyn och identifiering av gap
  • Granskning av styrdokumentation och förvaltningsmodell
  • Bevisbaserad analys av GDPR efterlevnad i verksamheten
  • Riskbaserad rapport med åtgärdsförslag

Vill du veta mer? Kontakta Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se!