Till toppen

Förbättrad e-handelsanalys med Google Analytics och Google Tag Manager

Kund: Företag inom mode och e-handel

Område: E-handel, Webbanalys

Systemstöd: Google Analytics, Google Tag Manager

Uppdrag: Förbättrad e-handelsanalys med Google Analytics och Google Tag Manager

CoreChange fick i uppdrag att förbättra kundens e-handelsanalys, för att möjliggöra en mer insiktsdriven e-handel och marknadsföring

STEG 1 – Hälsokontroll och setup av Google Analytics

En generell genomgång av Google Analytics-kontot visade brister i dåvarande setup som begränsade analysmöjligheterna och gav missvisande data. Till exempel:

 • Spårning av demografiska data och intressekategorier saknades
  • Åtgärd: aktiverade funktionen i Google Analytics admin
 • IP-filter för exkludering av intern trafik saknades.
  • Åtgärd: skapade filter för olika interna IP-nummer i Analytics admin
 • Undantagslista för missvisande referrals (vid. redirect-betalningar) saknades
  • Åtgärd: la till utesluten hänvisning för betalningsdomänen i Analytics admin
 • UTM-taggning av e-post/nyhetsbrev saknades
  • Åtgärd: aktiverade/konfigurerade autotaggning i e-postverktyget
 • E-handelsspårningen var felaktigt uppsatt och saknade viktiga analysdata
  • Åtgärd: ny setup

STEG 2 – Setup förbättrad e-handelsspårning i Google Tag Manager och Google Analytics

Webbanalysen visade tekniska brister och begränsningar i e-handelsspårningen

 • Del spårades inte alla transaktioner, vilket gjorde det svårt att bedöma kanalernas konverteringsgrad, lönsamhet och bidrag till försäljning
 • Dels saknades utökad spårning för mer avancerad analys av köpbeteendet.

Baserat på detta gjorde CoreChange en setup av förbättrad e-handelsspårning (”enhanced e-commerce”) i Google Tag Manager och Google Analytics. Datan på webbplatsen pushas nu till ett datalager som även kan användas av andra analysverktyg/plattformar.

Kunden kan nu analysera bland annat:

 • Köpbeteende
  • Konverteringstratten – besök startsida, besök produktsida, lägga till/ta bort produkter i varukorgen, beteende i kassafunktionen samt initierade/övergivna/slutförda köp (transaktioner).
  • Och baserat på avhoppen i de olika stegen av tratten kan företaget nu skapa e-handelssegment med remarketing-målgrupper som sen kan bearbetas via Google Ads-kampanjer.
 • Ekonomiska resultat
  • Produktresultat med data om intäkter och konverteringsfrekvenser för enskilda produkter, snittordervärden, mm.
 • Marknadsföringsresultat
  • Mäta intern och extern marknadsföring av produkterna, t.ex. rabattkoder/partnerkoder och interna kampanjer såsom visningar, klick och klickfrekvens för interna bannerannonser.
 • Produktattribution
  • Produktattributionsdata för att förstå vilka produktlistor som leder till konverteringar så att företaget kan optimera sina marknadsföringsinsatser och öka försäljningen.

Resultat

Kundens Google Analytics-konto är nu ett mer tillförlitligt och kraftfullt analysverktyg:

 • Möjligt att analysera besökstrafik och konvertering för olika trafikdrivande kanaler för att bedöma deras lönsamhet och utvecklingspotential
 • Utökad och mer avancerad analys av både försäljningsdata och köpbeteende
 • Nya möjligheter att segmentera och annonsera mot olika e-handelssegment/målgrupper
 • Datalager som kan appliceras på och användas av andra analysplattformar

> Läs mer om vi på CoreChange gör inom e-handel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på CoreChange!