Till toppen

E-handelsstrategi - svenskt modeföretag

Newhouse är ett svenskt modevarumärke som säljer kläder och accessoarer för kvinnor via egna fysiska butiker, återförsäljare och egen e-handel.

CoreChange fick i uppdrag att ta fram en e-handelsstrategi som visar hur Newhouse kan öka tillväxt och lönsamhet i e-handeln på både kort och lång sikt, samt hur de bör anpassa organisation, processer och systemstöd för att nå uppsatta mål.

I den förstudie som CoreChange nyligen genomförde utvärderades centrala delar av e-handeln med nulägesanalys, omvärldsanalys och rekommendationer för de olika delarna:

 • Vision, Målbild, Vägval 
  • Visionsformulering
  • Övergripande säljmål och KPI:er
  • Strategiska vägval
 • Marknad
  • Geografiska marknader
  • Externa marknadsplatser
 • Försäljning
  • Försäljningsanalys (snittordervärden, returgrader, mm.)
  • Merförsäljning
  • Kunder
 • Webbshop
  • Design
  • Funktionalitet
  • Webbanalys (användarbeteende, konvertering)
 • Erbjudande
  • Marknadsföring och Kundklubb
  • Prissättning och Kampanjer
  • Betalsätt och Leveranssätt
  • Språk/Valutor
  • OMNI-kanalerbjudande
  • Kundtjänst
  • Konkurrenter
 • Interna förutsättningar
  • Lager och returhantering
  • Distribution
  • Inköp och varuförsörjning
  • Organisation
 • IT/systemstöd
  • Systemlandskap/arkitektur
  • ERP och POS
  • E-handelsplattform
 • Projekt-roadmap
  • Aktiviteter
  • Investeringar
  • Tidplan för genomförande
 • Affärskalkyl

Med detta beslutsunderlag kan Newhouse göra en affärsmässig bedömning:

 • Om och När man ska göra e-handelssatsningen
 • Hur denna satsning ska genomföras samt
 • Vad det kan ge i försäljning, kostnader och lönsamhet

CoreChange kommer även vara delaktiga i genomförandet av e-handelsstrategin.

> Läs mer om vi på CoreChange gör inom e-handel.

> Läs mer om Newhouse.

Vill du veta mer? Kontakta oss på CoreChange!