Till toppen

E-handel för ökad avtalstrohet

CoreChange fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram ett beslutsunderlag kring så kallade certifierade beställare för e-handel som visat sig framgångsrikt i andra kommuner. Genom att beskriva ett nuläge och ett börläge tog man inom ramen för förstudien fram en övergripande handlingsplan för införandet som ett samspel mellan ekonomi/upphandlingsenhet och respektive förvaltningsledning samt verksamhet och IT

Med förstudiens hjälp kunde man från kommunledningens sida börja planera för ett införande av utbildningsinsats och ett e-handelssystem.

  • En övergripande nytto- och investeringskalkyl för införandeprojektet de närmsta fyra åren
  • Kunskapsöverföring från andra kommuner med erfarenhet av införande av e-handel
  • Ett med verksamheten förankrat förändringsarbete med en övergripande handlingsplan för införande av certifierade beställare
  • Förslag på ny inköpsorganisation

”Vi fick en ökad insikt i vilka steg vi behöver ta och hur vi ska finansiera ett så här pass stort förändringsprojekt för vår verksamhet.”

– Cecilia von Sydow, Ekonomichef

Vill du veta mer? Prata med Caroline Nylund på CoreChange.