Till toppen

Due diligence projekt av IT verksamheter inom primärvården- en komplex affär

Intervju med Mårten Henriksson senior konsult på CoreChange.

Mårten har en bred erfarenhet av due diligence (företagsbesiktning) projekt och ett flertal av dessa finns inom primärvårdsområdet. Mårten har genomfört ett flertal Due diligence projekt av IT verksamheter inom vården för privata företag.

Due diligence projekt präglas ofta av faktorer såsom tajt tidsfrist, sekretessregler och NDA (non disclosure agreement) regler vilket gör att det krävs att du som ledare håller tungan rätt i mun. Inom primärvården så finns det ytterligare faktorer som adderar komplexitet vilket är att varje region har sina egna regler kring tex IT-säkerhet, journalsystem samt personidentifikations system.

Vidare berättar Mårten att om du är ett primärvårdsföretag som har fysisk verksamhet i flera olika regioner är du tvungen att hålla koll på alla olika regler som regionerna har som standard. Detta påverkar i hög grad hur du kan hantera din IT verksamhet eftersom den måste kunna hantera de regionala skillnaderna

När du gör den inledande analysen inför en due diligens med inriktning på IT verksamheten är det avgörande att analysen täcker in alla områden som berörs.

Områden som: Datasäkerhet, IT-säkerhet, systemstöd, infrastruktur, nätverk, fysiska skrivare, journalsystem, serverar, molnlösningar, SAAS lösningar etc är några av de områden som måste analyseras för att få en heltäckande bild.

Top 3 utmaningar:

  • Variationer i de regionala reglerna för primärvården och IT-verksamheten- Komplexiteten i regelverket gör att företagen tolkar reglerna på olika sätt, har du verksamhet i flera regioner måste du bygga upp en IT-verksamhet som kan hanterar detta.
  • GDPR- känslig persondata för patienterna- detta måste hantera rätt, dessa regler är tvingande och ligger till grund för de förändringar företaget måste göra rent lagligt.
  • Tidsmässigt hantera behörighet mot landstingen med identifiering av personal, finns ett äldre system- elektroniska katalogen som måste användas och kring detta finns rigorösa regler

Top 3 framgångsfaktorer:

  • Hitta rätt personer i verksamheten för att få fram information. Göra djupintervjuer med rätt personer och kunna avgöra om informationen är riktig.
  • Projektledaren måste ha kompetensen att ”jaga” fram rätt person och sedan jämföra informationen från flera olika källor för att se om dessa har gjort egna tolkningar vilket kan vara fallet.
  • Tolka dessa svar och gräva lite djupare för att få sanningsenlig info. Sammanställa all information på ett lättillgängligt sätt och ta den till rätt beslutsfattare

Vilken Superkraft har du Mårten?

Jag har arbetat med så många olika projekt i många olika branscher vilket gör att jag har en unik bredd på min kompetens, vilket gör att jag kan förstå alla delar av ett företag. Jag kan se hela spektret och förstå och prata med medarbetare inom många olika delar och därmed se möjligheterna och se potentialen. Jag kan kommunicera med allt från utvecklare upp till högsta management nivå vilket gör att informationen som produceras blir heltäckande.

Så om du behöver en superkraft som hjälper dig med komplicerade due diligence projekt av IT verksamheter hör av dig till CoreChange så hjälper vi dig!

Vid pennan Louise Oltander Renvall

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mårten Henriksson:

marten.henriksson@corechange.se