Till toppen

Helintegrerade leverantörer för ökad affärsnytta

Kund: Globalt tillverkningsföretag

Uppdrag: Projektledning integration affärssystem

CoreChange fick i uppdrag att leda ett projekt hos ett globalt tillverkningsföretag, där vi bygger sömlösa integrationer mellan kund och leverantörers affärssystem. Order, orderbekräftelse, leveransbekräftelse och faktura skickas sömlöst mellan kund och leverantör. Fördelarna jämfört med att kommunicera via mail eller PDF-dokument är många, såsom tidsbesparingar på manuellt arbete, minskade mängder fel, kortare ledtider eller färre returer (pga. felskick).

Projektet syftar till att effektivisera logistiken och varuflödet mellan kund och leverantör:

  • Först läggs ordern av kunden.
  • Leverantören/fabriken svarar ifall de har möjlighet att bemöta den efterfrågade kvantiteten och leveranstiden.
  • Därefter paketeras artiklarna i rätt emballage (t.ex. i kartong eller plastlåda) och etiketter med streckkoder som går att scanna klistras på.
  • De paketerade artiklarna läggs på pall och skickas i väg till kunden.
  • Först efter att produkterna har skeppats iväg (t.ex. via lastbil, flyg eller båt) skickar leverantören iväg leveransbekräftelse och faktura. Fakturan innehåller uppgifter såsom pris, skatt och andra kostnader. Det är viktigt att alla siffror stämmer överens för att affärsredovisningen ska bli rätt. Alla siffror valideras med hjälp av automatisk validering.
  • När produkterna tagits emot av kunden registrerar man godsmottagningen i affärssystemet och cirkeln är sluten.

Kunden ställer krav på alla sina underleverantörer att integreras. Leverantörer där man gör stora volymer affärer har högre prioritet. Med stor volym affärer finns en större potential till affärsnytta.

Integrationen innebär en del utveckling och arbete för kund och leverantör men detsamma gäller nyttohemtagningen som också gynnar båda parter.

Noggrann testning är väldigt viktigt för att lyckas med den här typen av projekt. Att gå live med buggar i sina logistiska processer kan leda till att leveranskedjan stoppas, att fakturor blir fel eller att lagernivåer blir fel, vilket i sin tur kan vara kostsamt att åtgärda.

Vissa saker går att testa automatiskt, t.ex. att ett faktura-meddelande håller rätt format (t.ex. EDIFACT), att alla fält finns med (t.ex. pris) och att dessa fält innehåller rätt information (t.ex. 1000 EUR). Andra saker kan behöva testas manuellt, såsom att streckkoden går att scanna eller att systemet uppdateras som det ska. I den bästa av världar görs en majoritet av testningen automatiskt!

Lösningen CoreChange är med och levererar kan även hantera mer avancerade logistiska processer. Exempel på avancerade funktioner är att leverantören ges prognoser på kommande behov eller att leverantören förväntas upprätthålla en viss lagernivå. Med en sömlös logistik kan kund och leverantör tillsammans producera och leverera komplicerade, sammansatta produkter på ett effektivt sätt.

Det är många olika aktörer involverade i att bygga den här typen av integration. Tekniska aktörer såsom experter på affärssystem och integrationsexperter hos kund och leverantör. På affärssidan finner man experter på lager, leverans och logistik. Det är också viktigt att involvera de kontakter som är ansvariga för leverantörsrelationerna och gjort kommersiella överenskommelser om kostnader och affärer med leverantörerna.

Som projektledare blir det ens uppgift att hålla samman och motivera kärnteamet och skapa samsyn över vad nästa steg är. Med ordning och reda och en känsla för detaljer kan man förebygga risken att saker ramlar mellan stolarna! Med starkt gemensamt fokus kan ett integrationsprojekt gå riktigt fort!

Läs mer om vi gjort/gör på CoreChange inom digital transformation >>

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie Almlöf:

marie.almlof@corechange.se