Till toppen

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprojekt

I detta globala digitaliseringsprojekt har vi rollen som IT Projektledare inom ett stort tillverkningsföretag. Vi driver ett flertal projekt inom Förändringsarbete och Digital Transformation för att uppnå företagets såväl långsiktiga och kortsiktiga mål. Ett arbete som drivs med utveckling av både Nya metoder, Teknik och Arbetssätt, för att föra både teknik, processer och organisation till att möta framtiden och Industri 4.0.

Det dagliga arbetet med Projektledning består av hela kedjan av att ta fram nya kravbilder från kunder ute på marknaden, planering och utveckling av både mobila appar, websidor, såväl som globala cloud-lösningar och smarta tillverkningsmetoder för tillverknings processer, eftermarknad och globala team, samt ekonomiskt ansvar och uppföljning. Projekt metodik följer enligt både vattenfall och agilt.

Med allt större krav från kunder på spårbarhet inom såväl produkters hela livscykel från att de tillverkas till hela dess livslängd och end-of-life, så ställs det allt större krav på digitala och globala systemlösningar. Utvecklingen sker i tighta modulbaserade team och Agila utvecklingsmetoder, som kvalitetssäkras och synkroniseras för globala utrullningar i både fabriksnära tillverkningsutrusning, molnlösningar och mobila app-stores. I den globala tillverknings-, och distributions-kedjan såväl som i den globala eftermarknaden under produkternas livscykel, så sätts det också stora krav på framtida utvecklingspotential och synergi effekter för att också senare kunna bearbeta all produktdata för både effektiviseringar, kvalitets uppföljning och ökad kundnöjdhet.

Med en allt högre förändringstakt, och ofta en komplex förändringsresa, är det viktigt att införa och leda alla delar av organisationen från ledningen, utveckling, fabrik och eftermarknad, med både teknik och processer i beaktande. Här behövs erfarenhet men också en vision för framtida möjligheter, vilket är viktigt för att nå målet och en lyckad digital transformation, något som vi är stolta över att vara del av.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten eller Marie Almlöf på CoreChange.

Läs mer om vi på CoreChange gör inom Digital Transformation:

https://corechange.se/vad-vi-gor/digital-transformation/: