Till toppen

Digital Transformation – Genomlysning och benchmark av IT-verksamhet

För en av våra kunder – ett fastighetsbolag – utförde vi en genomlysning av företagets IT-verksamhet för att ledare inom bolaget skulle få en bättre bild av hur det interna IT-arbetet bedrivs och vilka eventuella förbättringsområden som finns.

Bland annat utreddes och besvarades frågor om strategi, organisation, drift, IT-miljö, säkerhet och leverantörsavtal. I arbetet ingick även en ekonomisk benchmark mot andra bolag inom samma bransch.

Resultatet av genomlysningen blev ett faktabaserat beslutsunderlag som förbättrade  företagets möjligheter att göra en affärsmässig bedömning av läget och ta beslut om hur företaget kan utveckla IT-arbetet inom organisationen.

  • En klar bild över hur IT-verksamheten bedrivs och var behov av förbättring finns.
  • En översikt över hur mycket företaget spenderar på IT jämfört med branschen.
  • Förslag på konkreta förbättringar i sättet att bedriva IT-verksamhet.
  • Förslag på konkreta strategiska förändringar inom Digital Transformation.

Vill du veta mer? Prata gärna med Joachim Sällsten på CoreChange.

Läs mer om vi på CoreChange gör inom Digital Transformation:

https://corechange.se/vad-vi-gor/digital-transformation/: