Till toppen

CISOaaS

Chief Information Security Officer-as-a-Service (CISOaaS, CISO as a Service) roll är att kontrollera att Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) följs inom organisationen genom att utföra kontroller och informationsinsatser. CISOaaS underlättar verksamhetens förutsättning att uppnå högre säkerhet inom hela verksamheten på ett systematiskt sätt. Vi erbjuder en skräddarsydd tjänst med fokus på verksamhetens behov. CISOaaS kan variera från en strategisk och rådgivande roll till en operativ roll som hjälper er med ert dagliga arbete.

 

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740