Till toppen

CISOaaS

CISOaaS (CISO as a Service) roll är att kontrollera att LIS följs inom organisationen genom att utföra kontroller och informationsinsatser. Att utse ett CISOaaS underlättar verksamhetens förutsättning att uppnå högre säkerhet inom hela verksamheten på ett systematiskt sätt. Vi erbjuder en skräddarsydd tjänst med fokus på verksamhetens behov. CISOaaS kan variera från en strategisk och rådgivande roll till en operativ roll som hjälper er med ert dagliga arbete.

Vill du veta mer? Kontakta Ramin Rowshandelramin.rowshandel@corechange.se!