Till toppen

Carl Tollin (Hertz)

260318-bw-Carl Hertz

Svårigheten ligger inte i att hitta nya idéer utan att lämna de gamla.

– Johan Maynard Keynes

Det är oftast enkelt att komma fram till vad man vill göra men hur det sen skall realiseras är oftast den stora utmaningen. I denna resan ligger nyckeln till framgång att förankra förändringen hos berörda och jobba tillsammans. För att lyckas i projekt eller med ett uppdrag handlar det om motivation. Kan du förstå den och hitta den är hälften vunnet.

Jag har arbetat inom flertalet industrier och med mycket varierande projekt, stora som små, till exempel med upphandlingar och implementationer, outsourcing och insourcing, systemutveckling och systemavveckling. Alltid har samma summering givit vid handen att motivation är den viktigaste ingrediensen för att det skall gå bra.

Familjen, toppturen, och yogan är det som jag helst håller på med när jag inte jobbar.