Till toppen

Andrew Selkirk

Keeping it Simple

I nästan 20 år har jag arbetat med logistik och IT relaterad projekt inom många olika branscher och i flera länder. Oavsett om projektet har varit lokalt eller offshore, har jag alltid prioriterat bra planering, kommunikation och en passion för enkelhet för att leverera projekt till uppsatta mål.

Med många års erfarenhet inom projektledning och IT Service Management, har jag insett det stora värde som ”best practices”, strukturerat arbetssätt och standardiserade processer kan bidra till en organisation.

Även om jag huvudsakligen de senaste 15 åren har arbetat med projekt som omfattat SAP utveckling och genomförandeprojekt inom telekommunikationssektorn, har jag också haft förmånen att arbeta med några av Sveriges ledande detaljhandelsföretag med att rulla ut deras globala e-handelslösningar.

Oavsett om jag stödjer, deltar eller leder ett projekt, eller om det inbegriper SAP eller annat system, strävar jag alltid att få ordning i kaoset och vara en värdefull tillgång i teamet.